ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Projekty z dotací

Základní škola se snaží získávat finance na uskutečňování projektů i z jiných zdrojů, než jsou státní rozpočet a příspěvek na provoz, který získává od svého zřizovatele, tedy obce Háj ve Slezsku.

Dle aktuálních možností se snažíme vyhledávat dotační příležitosti cílené na aktivity žáků, vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků a také na vybavení školy.

V této části se můžete dočíst o aktuálních a již realizovaných projektech, podpořených zejména z operačních programů (EU) nebo dotací vyhlášených Moravskoslezským krajem, popř. některým z českých ministerstev.

Jsou také projekty, u kterých není škola přímým příjemcem dotace, ale účastní se jich, pro přehled jsou zde uvedeny také.

Právě probíhající projekty

Seznam ukončených projektů