ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Není to v Háji

Základní škola Háj ve Slezsku získala dotaci Moravskoslezského kraje (dotační program „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017“) na systematické preventivní působení směřující k rozvoji osobnosti žáků naší školy. Projekt s názvem „Není to v háji – Projekt specifické primární prevence ZŠ Háj ve Slezsku“ bude zaměřen především na prevenci šikany a násilného chování, kouření a drogových závislostí, předcházení závislosti na internetu a na zlepšení komunikativních dovedností žáků.

Ve spolupráci s odborníky sestavil školní metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Petr Suchánek celoroční plán aktivit sestávající se z pobytových kurzů primární prevence pro žáky 5. 6. a 8. třídy a cílených bloků primární prevence pro žáky 2. – 9. třídy.

Projekt bude probíhat v půběhu školního roku 2016/17.