ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Z historie

Historie školství v naší obci sahá až do 18. století. Samostatná škola s českým vyučovacím jazykem vzniká v Chabičově v roce 1792, ve Smolkově v roce 1866, v Jilešovicích v roce 1878 a ve Lhotě v roce 1904. Dnešní školní budova (nahrazuje školu vybudovanou v roce 1892 a zničenou válečnými událostmi v roce 1945) byla postavena v letech 1947–1949 a slavnostně byla otevřena 19. prosince 1949.

Školství v naší obci, tak jako jinde, doznalo v průběhu posledních 25 let také legislativních změn, tak, jak byly školy zařazeny do sítě příspěvkových organizací.

V roce 2001 začala naše škola procházet rozsáhlou stavební úpravou, která byla rozvržena do několika etap a nastartovala další stavební úpravy společně s budováním odborných učeben v horizontu dalších patnácti let.  Do současnosti byly vybudovány odborné učebny pro výuku fyziky, chemie, předměty ICT, jazykové učebny, učebna přírodopisu, místnost pro výuku výchov, místnosti pro činnost školní družiny.  Byla vybudována nová tělocvična, školní jídelna, školní areál s herními venkovními prvky, nové oplocení včetně drobných úprav školního hřiště. Změny ve výbavě učeben nastávaly postupně tak, jak dovolovaly finanční prostředky z pestrých finančních zdrojů včetně  podpory obce Háj ve Slezsku. Škola je vybavena výtahem a do všech prostor je bezbariérový přístup a může tedy sloužit i ke vzdělávání dětí s různým tělesným handicapem. Terčem pozornosti je nyní budování nových, dalších učeben ve 3. NP budovy školy, které rozšíří a zkvalitní výuku i komfort.  Jsme školou, která se nachází v klidném prostředí. Z původní školy, jak ji znají pamětníci, se naše škola stala moderním školním komplexem, který nahradil školská zařízení v jednotlivých částech obce. Dnes tak můžeme využívat prostory a techniku, která umožňuje kantorům učit nejen tradičně, ale také konstruktivisticky a reflektovat na současné trendy ve výuce. Jsme školou otevřenou novým přístupům a trendům a postupnými, promyšlenými kroky naplňujeme naše vize a koncepci.