ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

01_slider_ict_kr
Moderní technologie

Jednou z priorit, kterou si klademe, je připravit budoucí generace pro jejich profesní život i z hlediska využívání moderních technologií. Vyučujeme nejen na stolních počítačích, ale také na dotykových zařízeních.

02_slider_ct_gram
Čtenářská gramotnost

Společně vytváříme čtenářské společenství, nabízíme žákům podporu a prostor pro čtení i vlastní psaní a podporujeme rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti.

03_slider_netr_sporty
Netradiční sporty

Zájem o pohyb podněcujeme netradičními sporty, kterými jsou korfbal, tchoukbal či kinbal. Nad rámec výuky mají žáci možnost navštěvovat tělovýchovné kroužky a vše doplňujeme kvalitním materiálním zázemím.

04_slider_dramatak
Kroužky ŠD

Ve školní družině dětem nabízíme široké spektrum možností, jak kvalitně trávit volný čas. Své zájmy a tvořivé nadání mohou děti rozvíjet v mnoha kroužcích.

05_slider_kriticke_mysleni
Kritické myšlení

Dobře víme, jak je důležité analyzovat informace a flexibilně reagovat na svět, který se rychle mění. Proto se věnujeme kritickému myšlení. Podporujeme uvažování v souvislostech, spolupráci i vlastní iniciativu našich žáků.

05_slider_ctenar_skolai

Čtenářská škola

Pracujeme s největšími odborníky projektu Pomáháme školám k úspěchu nadace The Kellner Family Foundation. V aktivitě nazvané Čtenářské školy pracujeme na plánování a rozvoji školy v oblasti čtenářských dovedností.

Vítejte na webových stránkách základní školy Háj ve Slezsku

Na úvodní stránce pravidelně zveřejňujeme aktuální informace a fotografie.

Pro
13

Po stopách Jana Kubiše

Československá obec legionářská připravila pro naše žáky výlet s názvem Po stopách Jana Kubiše. Žáci vstoupili do jednotlivých bunkrů, dozvěděli se, jakou úlohu bunkry plnily, jak se v nich žilo…

Číst celý příspěvek →
Pro
12

Vánoční laťka

Pestrou sportovní sezonu roku 2019 jsme zakončili tradiční školní soutěží ve skoku vysokém. Dvacet žáků šestých až devátých tříd soutěžilo v několika kategoriích. Nejlepšího výkonu a osobního rekordu dosáhl Tobiáš…

Číst celý příspěvek →
Pro
11

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

V sobotu 30. 11. 2019 byl v naší obci rozsvícen vánoční strom. K slavnostní atmosféře zahájení adventu přispěly i kroužky školní družiny. Za ŠD M. Formánková  

Číst celý příspěvek →
Pro
10

Mikulášská nadílka

I naše škola dodržuje české tradice, proto k nám do školy v pátek 6. prosince dorazil Mikuláš. Mikuláše a jeho čertů se nemuseli bát všichni žáci. Hodné děti byly odměněny…

Číst celý příspěvek →
Pro
03

Páťáci si připomněli 30. výročí sametové revoluce

Naše povídání o 17. listopadu 1989 v hodinách vlastivědy jsme završili v pondělí 18.11. projektovým dnem. Tomu však předcházela práce na tabuli, kdy děti měli pomocí hesel zapsat vše, co…

Číst celý příspěvek →

Nadcházející události