ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

01_slider_ict_kr
Moderní technologie

Jednou z priorit, kterou si klademe, je připravit budoucí generace pro jejich profesní život i z hlediska využívání moderních technologií. Vyučujeme nejen na stolních počítačích, ale také na dotykových zařízeních.

02_slider_ct_gram
Čtenářská gramotnost

Společně vytváříme čtenářské společenství, nabízíme žákům podporu a prostor pro čtení i vlastní psaní a podporujeme rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti.

03_slider_netr_sporty
Netradiční sporty

Zájem o pohyb podněcujeme netradičními sporty, kterými jsou korfbal, tchoukbal či kinbal. Nad rámec výuky mají žáci možnost navštěvovat tělovýchovné kroužky a vše doplňujeme kvalitním materiálním zázemím.

04_slider_dramatak
Kroužky ŠD

Ve školní družině dětem nabízíme široké spektrum možností, jak kvalitně trávit volný čas. Své zájmy a tvořivé nadání mohou děti rozvíjet v mnoha kroužcích.

05_slider_kriticke_mysleni
Kritické myšlení

Dobře víme, jak je důležité analyzovat informace a flexibilně reagovat na svět, který se rychle mění. Proto se věnujeme kritickému myšlení. Podporujeme uvažování v souvislostech, spolupráci i vlastní iniciativu našich žáků.

05_slider_ctenar_skolai

Čtenářská škola

Pracujeme s největšími odborníky projektu Pomáháme školám k úspěchu nadace The Kellner Family Foundation. V aktivitě nazvané Čtenářské školy pracujeme na plánování a rozvoji školy v oblasti čtenářských dovedností.

Vítejte na webových stránkách základní školy Háj ve Slezsku

Na úvodní stránce pravidelně zveřejňujeme aktuální informace a fotografie.

Pro
03

Páťáci si připomněli 30. výročí sametové revoluce

Naše povídání o 17. listopadu 1989 v hodinách vlastivědy jsme završili v pondělí 18.11. projektovým dnem. Tomu však předcházela práce na tabuli, kdy děti měli pomocí hesel zapsat vše, co…

Číst celý příspěvek →
Pro
03

Jak jsme prožili půdu

Proč je půda hnědá? Jaký má význam? Jakou barvu má půda na Marsu? I takové otázky byli schopni páťáci vymyslet při dnešní netradiční hodině přírodovědy s cílem hodiny - půda.…

Číst celý příspěvek →
Lis
29

Rosty i nerosty

Rosty i nerosty Díky měsíčnímu plánu čtvrťáci věděli, že je v listopadu čeká ve vlastivědě učivo o horninách a nerostech. Je to oblast, o které toho většinou děti moc nevědí.…

Číst celý příspěvek →
Lis
29

Platnost karet Happysnack

30.11.2019 bude ukončena platnost karet Happysnack, vydaných v loňském školním roce (v září 2018). Toto oznámení se netýká karet vydaných v letošním školním roce nebo těch, které již byly prodlouženy dobitím kreditu!  …

Číst celý příspěvek →
Lis
26

Sběr kaštanů a žaludů

V tomto školním roce žáci naší školy nasbírali a myslivcům předali celkem 312 kg kaštanů a žaludů. Sběr probíhá formou soutěže, kdy ti nejlepší jsou odměněni sladkostmi. A jak tedy…

Číst celý příspěvek →

Nadcházející události