ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Závěr školního roku 2023/2024

zvonek zvoní, škola končí …..text písničky opět aktuálně platí a je na místě poděkovat našim žákům za deset měsíců ochoty se vzdělávat, pracovat na sobě a osvojovat si vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné k životu současnému i budoucímu. Děkuji také učitelkám a učitelům, mým kolegyním a kolegům, vychovatelkám, asistentkám pedagogů, správním zaměstnancům, panu školníkovi, účetním, paní sekretářce a všem, kteří zajišťují chod a provoz organizace jménem škola. Děkujeme zřizovateli – obci Háj ve Slezsku – za podporu naší činnosti. Děkuji Vám, rodičům, za vstřícný přístup a výběr naší školy pro vzdělávání Vašich dětí. Děkuji srdečně sdružení rodičů Hajeto.  Děkujeme za projevy spokojenosti i impulsy k tomu, co bychom mohli dělat lépe.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny, přeji kolegům hezkou dovolenou a všem načerpání nových sil.
Za ZŠ Háj ve Slezsku
Sylva Ludvíková
ředitelka školy