ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Příspěvky z rubriky Titulní stránka

Vzhledem k vysoké absenci a narůstající nemocnosti žáků a učitelů ZŠ (absence žáků roste od minulého týdne a dnes dosáhla 50 %) a na základě doporučení Krajské hygienické stanice ředitel školy rozhodl o uzavření školy v termínu 21. – 24. 1. 2020. Výuka bude opět probíhat od pondělí 27. 1. 2020. V době uzavření školy nebude probíhat výuka ani provoz školní družiny. Všichni […]
Celý článek
Žáci osmých tříd navštívili 16. 12. animační program výstavy předního českého graffiti umělce Michala Škapy přezdívaného TRON. Výstava se konala v opavském Domě umění. Žáci si prohlédli autorova díla a na vlastní kůži si vyzkoušeli techniky pouličního umění. Filip Nekvapil
Celý článek
  V prosinci čtvrtou třídu navštívil tatínek našeho spolužáka Kuby. Přišel nám povyprávět o své cestě do Afriky. I díky poutavé prezentaci jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o tomto kontinentu i o Keňi, kde pan Žák strávil nejdelší část své cesty. Nejvíc se nám líbily fotky zvířat žijících ve volné přírodě – žiraf, slonů, opic a lvů.       […]
Celý článek
Třeťáci potěšili důchodce v domově Magnolie a nadělili jim dárky. Na Vánoce by měly zářit oči všem, nejenom dětem, proto jsme se rozhodli, že uděláme radost i jiným a přispějeme na dobrou věc. Vyslyšeli jsme přání čtyř babiček, které si pod „Strom splněných přání v Globusu“ napsaly, že chtějí set-top box. Společně s dětmi a jejich rodiči jsme dali dohromady krásnou částku, která […]
Celý článek
Jménem všech zaměstnanců školy si Vám dovoluji popřát klidné a pohodové prožití Vánočních svátků, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce. Mgr. Ondřej Hubáček
Celý článek
Dne 19. 12. 2019 se po obědě ve školní družině objevila velká kopa balíčků. Že by to byl Ježíšek? Po zpívání koled začaly děti dárky rozbalovat a hrát si s novými hračkami. Za ŠD M. Formánková
Celý článek
V předvánočním čase navštívili šesťáci Slezskou tvorbu, aby se nejen naladili na Vánoce, ale aby se podívali, jakým procesem musí baňka projít, než si ji pověsíme na stromeček. Prošli jsme celou výrobou od úvodního foukání až po konečné zdobení. Na závěr jsme si sami v kreativní dílně vyzkoušeli zdobení baněk. Zuzana Krzestanová
Celý článek
Pěvěcká soutěž pro děti ze školní družiny k družině patří tak, jako ke škole zvonění. Neobešla by se bez odborné poroty, kterou tradičně představují paní učitelky z 1. stupně. I letos to byly paní učitelky Mgr. Jiřina Hrbáčová a Veronika Dikovská. Soutěžících se přihlásilo 18, z toho bylo 10 prvňáčků. To nás obzvlášť potěšilo. Zpěváčci zpívali koledy a umístili se […]
Celý článek
Československá obec legionářská připravila pro naše žáky výlet s názvem Po stopách Jana Kubiše. Žáci vstoupili do jednotlivých bunkrů, dozvěděli se, jakou úlohu bunkry plnily, jak se v nich žilo a mnoho dalších zajímavých informací. Děkujeme, že jsme mohli propojit tento zajímavý výlet s výukou dějepisu. Zuzana Krzestanová  
Celý článek
Pestrou sportovní sezonu roku 2019 jsme zakončili tradiční školní soutěží ve skoku vysokém. Dvacet žáků šestých až devátých tříd soutěžilo v několika kategoriích. Nejlepšího výkonu a osobního rekordu dosáhl Tobiáš Gratke – 160 cm. Doufáme, že i příští rok 2020 bude opět sportovně úspěšný. Přejeme našim žákům hodně sportovních a osobních úspěchů. Zuzana Krzestanová Petr Suchánek
Celý článek