ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Prevence

Školní metodik prevence
Mgr. Petr Suchánek
Tel. 553 773 333
e-mail: suchanek.petr@skolahaj.cz
Konzultační hodiny: po domluvě


Naše škola je zapojena do projektu „Nenech to být“.

Nenech to být
a pojď pomáhat s námi!

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Oznam to anonymně a rychle skrz NNTB.

https://www.nntb.cz

 

Náplň práce školního metodika prevence:

  • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování a jejich řešení
  • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci agresivity, záškoláctví, závislostí a dalších projevů rizikového chování
  • monitorování rizikových forem chování
  • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům
  • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
  • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro žáky a rodiče
  • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
  • poskytování informačních a metodických materiálů