ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Zapojili jsme se do projektu „Nenech to být a něco udělej“

Vážení rodiče a žáci,

naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být“ – jedná se o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci.

Systém je zdarma přístupný všem žákům a rodičům na adrese https://www.nntb.cz . Žáci mají možnost bez obav nahlásit problémy v kolektivu a upozornit tak na situace, které je potřeba řešit.

Mgr. Petr Suchánek

metodik prevence