ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Výchovné poradenství

Mgr. Sylva LUDVÍKOVÁ – výchovný poradce, kariérový poradce, koordinátor inkluze

 • Konzultační hodiny: středa 8.45-9.30h.
 • Telefonicky nebo osobně je možné schůzku domluvit v jiném termínu.
 • Kontaktní e-mail: ludvikova.sylva@skolahaj.cz
 • Kontaktní telefon: 553 773 333

Potřebujete poradit v oblasti školní neúspěšnosti vašeho dítěte? Nevíte si v obtížné životní situaci rady? Nemáte s kým váš problém probrat? Nevíte, kde hledat pomoc a na koho se obrátit? Vaše problémy vyslechnu a pokusím se navrhnout možná řešení. Pokud vyhledáte mou pomoc, budu jednat ve vašem zájmu a s vaším souhlasem, diskrétně a podle povahy problému se můžeme obrátit i přímo na specialisty na danou problematiku. Po konzultaci s vámi mohu zajistit jednání s odborníky (psycholog, právník, lékař, sociální pracovník, policie, soud aj.). Práce VP obnáší také poradenství v oblasti volby povolání – kariérového poradenství, přijímacího řízení, výběru střední školy a oboru vzdělávání včetně profesní orientace žáka.

Práce výchovného poradce pokrývá několik oblastí:

 • soukromé problémy – rodinné vztahy, osobní vztahy, snaha pomoci někomu z vašeho okolí
 • problémy s výukou – slabé studijní výsledky, pocit, že nestíhám, nemám na to, nedaří se mi, i když se snažím
 • práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence žáků s SVP, včasná diagnostika,
 • práce žáků s SVP dle zařazení podle doporučení poradenských zařízení
 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů
 • zajištění pedagogické intervence
 • zařazení žáků do forem předmětu speciální pedagogické péče (nyní reedukace)
 • konflikty se spolužáky
 • neshody s vyučujícími
 • chronické zdravotní problémy
 • prokrastinace (tendence odkládat povinnosti a vyhýbat se jim),
 • fobie (neodůvodněný strach)
 • vzdělávání v oblasti inkluze, výchovného poradenství, prevence a legislativních změn
 • klienti mohou využít pomoci těchto institucí: Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum, Centrum sociálních služeb, Linka bezpečí dětí a mládeže, Linka důvěry, Fond ohrožených dětí, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, Krizové centrum pro děti a rodinu, Poradna pro rodinu

Kariérového poradenství:

 • poskytování informací o přijímacím řízení na SŠ, vyplňování přihlášek, průběhu přijímacího řízení a zkoušek na střední školy
 • zprostředkování prezentací o možnostech studia,  zástupci některých středních škol, institucí a firem navštíví školu na tzv. Dnech kariérového poradenství
 • poskytování individuální konzultace v oblasti kariérního poradenství (aktuální především pro studenty 9. ročníku)
 • úzká spolupráce se zákonnými zástupci
 • spolupráce s řediteli středních škol
 • garance profesní orientace žáků devátých, popř. pátých tříd
 • poskytování odborného poradenství a individuálních konzultací zákonným zástupcům a žákům při výběru vhodného studijního programu společně se školním poradenským pracovištěm
 • zachycování a konzultace výchovných problémů žáků
 • spolupráce s PPP, SPC aj.

Informace k přijímacímu řízení 2019/2020 pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení 2019-2020