ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Učebny a vybavení

Počítačové učebny


Informatiku vyučujeme téměř výhradně v učebně vybavené počítači s operačním systémem Windows (aktuálně Windows 7). Žaci však mají možnost seznámit se také s platformou macOS – disponujeme totiž učebnou s 15 Apple Mac Mini. Výuku také doplňujeme prací na dotykových zařízeních, konkrétně na iPadech (iOS). Součástí vybavení obou učeben je dataprojektor a Apple TV pro účely technologie AirPlay (bezdrátové zrcadlení obrazovky). Samozřejmostí je audiotechnika a Wi-Fi.

Třetí učebnou, tou virtuální, kterou využíváme je Google Classroom, v níž učitelé sdílejí  svým žákům studijní texty, prezentace, odkazy na užitečné stránky apod.  Zadávají zde úkoly, které mohou hodnotit.

 

Učebna fyziky a chemie


Odborná učebna fyziky a chemie je vybavena laboratorními stoly s příslušnými rozvody elektřiny, plynu a vody. Demonstrační zázemí pro vyučujícího tvoří katedra, prostorný stůl i panel se skříní pro elektrickou výbavu. V místnosti je řada odborných pomůcek, interaktivní tabule s ozvučením a vizualizér, napojený na interaktivní tabuli. Díky němu můžeme na tabuli přenášet obraz nejen papírových předloh, ale i 3D předmětů nebo detaily fyzikálních či chemických pokusů.

 

Učebna pro výuku přírodopisu a zeměpisu


Hodiny přírodopisu a zeměpisu trávíme v odborné učebně, která kromě mnoha tematických výukových pomůcek obsahuje i laboratorní stoly s rozvody elektrického proudu. V učebně máme projektor s ozvučením, pozorovací dalekohled Levenhuk, vizualizér a experimentální sady platformy Pasco.

 

Čítárna

 

V roce 2016 jsme na prvním stupni vytvořili místo, které využíváme zejména ke čtenářským dílnám a k aktivitám, při kterých využijeme koberec. Pracujeme tu v komunitním kruhu, ale i ve skupinách, trávíme čas nad knihou, pracujeme na krokovacím pásu nebo tu tančíme v hodinách hudební výchovy. Každou velkou přestávku se Čítárna otevírá těm, kteří tu chtějí trávit čas čtením, ať už vlastní nebo vypůjčené knížky. Jednou týdně tu také probíhají kroužky angličtiny a deskových her. Stejně jako ostatní učebny, je i Čítárna vybavena projektorem a ozvučením. Čas v ní pak trávíme nejen na koberci, ale i na gauči nebo v křeslech. Učebna je nově vymalovaná, provází ji motiv papírových lodiček.

 

Jazyková učebna prvního stupně

Jazyková učebna je vyzdobena motivy nejznámějších světových staveb. Využíváme ji zejména k výuce anglického jazyka na 1. stupni, probíhá tu také výuka náboženství a reedukační péče. Místnost je vybavena interaktivní tabulí s dataprojektorem a ozvučením. Díky sníženému počtu lavic je i zde možné využít pro práci koberec.

 

Jazyková laboratoř

Učebnu jazyků pro 2. stupeň jsme vybavili moderní technologií jazykové laboratoře. Digitální materiály tak můžeme z počítače či externího zdroje posílat přímo k žákům prostřednictvím individuálního audiovybavení. Jazyková laboratoř nabízí také možnost společné, skupinové i individuální komunikace mezi žáky a učitelem. K cizím jazykům odkazuje také interiér učebny, kde jsou žákům k dispozici jak jednotlivé jazykové přehledy, tak mapy pro výuku reálií a další didaktické pomůcky. Učebna je ozvučena a vybavena dataprojektorem.

 

Tělocvična

 

Školní tělocvičnu využíváme převážně k výuce tělesné výchovy, po skončení vyučování pak v rámci volnočasových aktivit a kroužků. Prostor je vybaven ozvučením a standardním sportovním náčiním. Pořádáme tu zejména sportovní akce, turnaje a exhibice. V poslední době se snažíme o zvýšení zájmu o pohybové aktivity a proto je tělocvična vybavena také potřebami pro netradiční sportovní hry jako je Korfbal, Kinbal, Tchoukbal. Tyto sporty zařazujeme do výuky tělesné výchovy a také do volnočasových aktivit.

Tělocvična má samostatný vchod, v předsálí jsou šatny, WC a sprchy, v odpoledních a večerních hodinách i o víkendech je jak jednorázově tak dlouhodobě pronajímána veřejnosti zejména za účelem sportovního vyžití – volejbal, basketbal, fotbal, florbal, nohejbal, badminton a další sporty.

 

Sál

 

V sále každoročně slavnostně zahajujeme i ukončujeme školní rok, pořádáme tu divadelní představení, koncerty, besedy i další zajímavá setkání. I tento prostor je vybaven ozvučením, v přilehlém prostoru jsou k dispozici šatny i toalety. Stejně jako tělocvična je i sál využíván veřejností ke kulturním i sportovním aktivitám. Probíhají tu kurzy tance, cvičení pro seniory, aerobic, pilates, trénují tu mažoretky i Akademie bojových umění.

 

Družina

 

Volný čas po skončení vyučování mohou naši žáci trávit v družině. Ta disponuje dvěma kmenovými místnostmi – horní a dolní učebnou. Horní učebna je vybavena herními koutky, pracovními stoly a množstvím hraček a různorodého náčiní (šlapadlo, overbally, stavebnice, stolní fotbal, hudební nástroje atd.) Spodní učebna slouží také jako zázemí pro ranní družinu, je také vybavena klavírem. Děti tu využívají zejména stolní fotbal, různé druhy stavebnic, žíněnky a obruče, koloběžky, k dispozici také mají 2 družinové iPady a 1 notebook. Prostor ranní družiny je propojen s venkovní terasou a školní zahradou, která po nedávné renovaci obsahuje množství herních prvků. Školní družina využívá také výtvarný ateliér, umístěný ve 3. podlaží.

 

Jídelna

Jídelnu je vybavena moderním nábytkem, se stoly a židlemi se dá dobře manipulovat, můžeme je tak využívat nejen po čas oběda, ale také na slavnostní kulturní události, jakou je např. loučení deváťáků se školou. Součástí jídelny je výdejna obědů, které pro naši školu vaří Školní jídelna při Mateřské škole Háj ve Slezsku. Zavedli jsme elektronický systém objednávání obědů, kuchyň nabízí výběr ze dvou jídel.

 

Mobilní učebna s iPady

Pro snadnou dostupnost práce s ICT máme na škole mobilní učebnu, která čítá 32 Apple iPadů Air 2. Mobilitu učebny zajišťuje iKufr, ve kterém můžeme iPady nejen snadno přenášet, ale i nabíjet a synchronizovat. Digitální výuku tak díky snadné dostupnosti a jednoduchému ovládání zvládají i žáci 1. stupně. Nemusí se stěhovat do odborných učeben, iPady se jednoduše stávají součástí jejich kmenové třídy.