ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Digitalizujeme školu

Cíl projektu: Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1