ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Kroužky ŠD

Výtvarné kroužky I. II. III.

Ve výtvarném kroužku děti rozvíjí své estetické cítění a nadání, učí se nejen novým, rozličným výtvarným technikám, ale hlavně objevují různé pohledy na svět a často i na sebe sama. Dokáží vyjádřit své pocity jiným způsobem než jen slovy. Právě hravost, lehkost barev či ne příliš obvyklé techniky uvolňují dětem stres a napětí. Samotné děti jsou často překvapené, jaké „parádní kousky” dokáží vytvořit, a mnohým dětem se tak upevňuje sebevědomí.
Děti jsou samozřejmě vedeny k tomu, aby se naučily i trochu toho „uměleckého řemesla”. Poznávají zákonitosti barev, jejich míchání, pracují se stínováním od obyčejných tužek přes suché pastely až třeba po olejové pastely apod. Učí se nejen realistické kresbě, malbě, ale samozřejmě dostávají prostor pro vlastní tvorbu plnou fantazie.
Člověk potřebuje pocítit úspěch a pochvalu a o dětech to platí dvojnásob. Pravidelně se snažíme vystavovat práce dětí – ať už v prostorách školy nebo třeba v kapličce či v sále hotelu. Výrobky posíláme také na výtvarné soutěže, kde děti slaví úspěchy a sklízí ocenění. Nejen pro inspiraci navštěvujeme animační programy výstav v Domě umění v Opavě aj.
O tom, že výtvarný kroužek děti baví a naplňuje je radostí svědčí i to, že počet zájemců neustále stoupá a i děti z vyšších ročníků mají zájem jej nadále navštěvovat.

Anglická přípravka

Kroužek je určen dětem, které ještě nemají v učebních osnovách výuku anglického jazyka, tedy pro děti 1. a 2. ročníku. Výuka probíhá v krátkém, přibližně půl hodinovém bloku, jedenkrát týdně. Děti se zábavnou, hravou formou seznamují s jazykem, především pomocí říkadel, písní, her a komunikací s vyučujícím v angličtině. Dokáží použít základní povely a jednoduchou slovní zásobu z daného tematického okruhu. Na závěr školního roku mají děti nacvičené divadlo či píseň v anglickém jazyce, které rády předvádí nejen svým kamarádům ze školy, rodičům, ale také třeba dětem ve školce

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek má již dlouhou tradici. Děti si každý rok připraví nějaké vystoupení. Většinou hrajeme pohádky, které si upravujeme pro naše potřeby. Bravurně zvládáme i nečekané výzvy, jako je přehlídka pavích modelů nebo stínové divadlo. Na přehlídce dramatické tvorby ŠD obsazujeme vždy přední místa.

Gymnastické kroužky I. II. III.

Gymnastika je jednou z nejnáročnějších pohybových aktivit především z organizačních, bezpečnostních a metodických důvodů. Zároveň je ale gymnastickou průpravou  k ovládnutí vlastního těla a celkové obratnosti dítěte, tudíž i kvalitním základem téměř všech sportů.

Děti v naší školní družině mohou postupovat z kroužku pro začátečníky až k těm nejpokročilejším. Záleží jen na jejich vytrvalosti. Věnujeme se základům akrobacie, ale také hudebně pohybovým formacím. S těmi reprezentujeme školu na okresních i krajských přehlídkách.

Jednu z našich pódiových skladeb jsme za pomoci rodičů zpracovali jako malý filmový příběh.

Hudební kroužky

Smysl hudby spočívá v tom, že má na jednotlivce i skupiny pozitivní vliv. Pracujeme – li s hudbou, rytmem, pohybem a slovem, rozvíjíme svou fantazii.

Hudební kroužek ŠD je zaměřený na zpěv, uplatňuje především hlasovou výchovu, hudební hry a soutěže. Vrcholem jeho činnosti je pěvecké vystoupení u obecního vánočního stromku. Připravuje se také na pěveckou soutěž školních družin okresu Opava, kde každý rok získává ocenění.

Součástí kroužků hudebních je i

Klub sociálních a občanských dovedností

Tento klub má dětem umožnit pracovat pro druhé a stát se znalcem celé řady léčivých, tedy muzikoterapeutických hudebních nástrojů – zvonkohra Koshi, Oceán drum, Ovni drum, rámový šamanský buben, Tibetská mísa a další.

Hrát na hudební nástroje v přirozeném ladění, dozvědět se, jak je přirozené ladění významné pro zdraví, vytvořit muzikoterapeutickou kombinaci a tou potěšit sebe i ostatní. To vše je možné v našem klubu.

Klub nabízí dětem nevšední zážitky, s kterými se běžně nesetkají. Návyky, které si při práci vytvoří, mohou využívat celý život.

Klub deskových her

V tomto kroužku se seznámíme s pravidly různých deskových her a společně si je zahrajeme. Až nám to opravdu půjde, pokusíme se nějaké hry vymyslet, vyrobit a nabídnout kamarádům z družiny.

Šikula

V letošním školním  roce jsme spojili několik aktivit do jednoho kroužku. Podle počasí a nálady se vydáme na turistické výlety, pustíme se do žonglování s POI míčky a vaření v nové školní kuchyňce.

Do kroužků ŠD patří také:

Deskové hry

Mgr. Květoslava Latoňová, pondělí 13:45 – 15:15
Žáci hrají různé společenské hry, kdy rozvíjejí herní taktiku a strategii, pozornost, postřeh a paměť. Učí se komunikaci se spoluhráči, zvládat vítězství i prohru. U méně známých her načítají návody a navzájem si je vysvětlují.

Klub matematiky

Mgr. Květoslava Latoňová – pátek 13: 45 – 14:45 slouží k opakování a procvičování matematiky pro méně zdatné počtáře, či často nemocné žáky. Je zde i prostor pro hloubaly, kteří rádi řeší matematické hádanky.

Deskové hry

Mgr. Šárka Prokšová – pondělí 12:00 – 13:00 pro žáky 1. ročníku (čítárna)

Badmintonový kroužek 1

Mgr. Petr Suchánek –  pondělí 15,00 – 16,30 hod., pro žáky 1. – 9. ročníku, zvládnutí badmintonových úderů, pohybová průprava, účast na turnajích.

Badmintonový kroužek 2

Mgr. Petr Suchánek –  středa 15,30 – 17,00 hod., pro žáky 1. – 9. ročníku, zvládnutí badmintonových úderů, pohybová průprava, účast na turnajích.

Taneční kroužek

Mgr. Zuzana Krzestanová – čtvrtek 13,00 – 14,00 hod., pro žáky 1.-5. ročníku, náplní kroužku bude aerobic, zumba, taneční variace

Sportovní hry

Mgr. Anna Palovská – úterý 13:45 – 14:30 pro žáky 4. a 5. třídy (tělocvična)

Sportovní kroužek

Mgr. Zuzana Krzestanová, Mgr. Petr Suchánek – pátek 12,45 – 13,45 hod., pro žáky 1. – 5. ročníku, náplni kroužku bude atletika, gymnastika, sportovní hry