ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Distanční výuka

Rozvrh on-line výuky

 

Distanční výuka probíhá na naší škole zejména v prostředí Google aplikací. Hlavními aplikacemi jsou Google Učebna a Google Meet. Část distanční výuky je tvořena on-line výukou v prostředí Google Meet, další část výuky je tvořena prací dětí, kterou zadávají učitelé v prostředí Google Učebny.

Pro režim distanční výuky jsme se domluvili na těchto pravidlech (popř. jsou stanovena):

  • Žáci budou mít v on-line prostředí (on-line hodiny s vyučujícím) minimálně 50 % objemu předmětu (mimo výchov, práce pro výchovy ale může být zadávána jiným způsobem). Tedy pokud mají žáci 4 hodiny českého jazyka, budou mít v týdnu minimálně 2 on-line hodiny apod. objem samozřejmě je dán věkem žáků a jejich potřebami, které zváží jejich učitel. Odkazy na schůzky, dostanou žáci od svých vyučujících nebo v Google Učebně.
  • Žáci budou mít každý den alespoň jednu on-line hodinu.
  • Jejich rozvržení bude dáno mimořádným rozvrhem, který zveřejníme během středy 14. 10.
  • Zbytek předmětu tvoří samostatná práce zadaná v Google Učebně. Zde platí, že ke každé vypracované práci dostanou žáci od učitele zpětnou vazbu. Nejedná se tedy o dobrovolné úkoly, ale o normální výuku.
  • Pozor! Distanční výuka (on-line hodiny i plnění úkolů v Google Classroom) je ze zákona povinná. Platí pro ni obdobné podmínky jako pro klasickou docházku a absenci je nutné omluvit dle školního řádu nejpozději do tří dnů od absence. S tím souvisí i to, že práce touto formou bude klasifikována a bude součástí klasifikace na vysvědčení.
    Prvňáci budou vzdělávání v jiném režimu-jejich rodiče budou kontaktovat třídní učitelky.

Návody jak pracovat v Google prostředí

Jak se přihlásit do Google účtu

 

Orientace v Google Učebně a odevzdávání úkolů

Jak se přihlásit do on-line hodiny (Google Meet)

Kde najdu opravu svého úkolu od učitele?