ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Pedagogický sbor

Vedení školy

Mgr. Ondřej Hubáček

ředitel

e-mail: reditel@skolahaj.cz

Do funkce ředitele školy nastoupil v srpnu 2012. Do té doby vyučoval matematiku a tělesnou výchovu na “strojce“ v Opavě.

Mgr. Hana Volná

zástupkyně ředitele

e-mail: volna.hana@skolahaj.cz

Vystudovala učitelství pro ZŠ a učňovské školství na Přírodovědné fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.


Učitelé

Mgr. Jiřina Hrbáčová

učitelka

hrbacova.jirina@skolahaj.cz

Daleko více než studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ovlivnilo její učitelování…

Mgr. Zuzana Krzestanová

učitelka

krzestanova.zuzana@skolahaj.cz

Vystudovala učitelství pro 2.stupeň ZŠ na Ostravské univerzitě obor jazyk český a tělesná výchova. Absolvovala kurz…

Mgr. Andrea Hubáčková

učitelka

hubackova.andrea@skolahaj.cz

Hájeckou školu navštěvovala již jako žákyně a po studiích na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity se vrátila jako učitelka k těm nejmenším.

Mgr. Sylva Ludvíková

učitelka

ludvikova.sylva@skolahaj.cz

Vystudovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ…

Mgr. Anna Brhelová

učitelka

brhelova.anna@skolahaj.cz

Vystudovala učitelství pro ZŠ a SŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity s aprobací geografie a chemie…

Mgr. Martin Jurkas

učitel

jurkas.martin@skolahaj.cz

Je absolventem oboru učitelství historie a společenských věd na Ostravské univerzitě…

Mgr. Šárka Prokšová

učitelka

proksova.sarka@skolahaj.cz

Vystudovala obor učitelství 1. stupně  na Pedagogické fakultě v Ostravě…

Mgr. Petr Suchánek

učitel

suchanek.petr@skolahaj.cz

Je absolventem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, specializačního studia pro vykonávání činnosti…

Mgr. Květoslava Latoňová

učitelka

latonova.kvetoslava@skolahaj.cz

Je absolventkou Pedagogické fakulty v Ostravě, obor matematika – biologie pro 2. a 3. stupeň…

Mgr. Táňa Zavacká

učitelka

zavacka.tana@skolahaj.cz

Vystudovala obor učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě v Ostravě…

Bc. Milan Sosna

učitel

sosna.milan@skolahaj.cz

Začal se věnovat učitelství už na základní škole, když přemluvil učitele, aby sám mohl vyučovat…

Mgr. Kamila Víchová

učitelka

vichova.kamila@skolahaj.cz

Vystudovala obor učitelství cizích jazyků pro základní školy – německý jazyk na filoz.-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

Mgr. Kateřina Scheeová

učitelka

scheeova.katerina@skolahaj.cz

Původně vystudovala obor česká literatura na Slezské univerzitě v Opavě, který si pak rozšířila o odborné studium české filologie…

Zdislava Pauková

učitelka

paukova.zdislava@skolahaj.cz

Po střední škole chvíli zvažovala dráhu zpěváka studiem na konzervatoři, tu ale brzy vyměnila za práci s dětmi na olomoucké univerzitě…

Mgr. Veronika Bystryčanová

učitelka

bystrycanova.veronika@skolahaj.cz

Vystudovala učitelství biologie a geografie na Ostravské univerzitě…

Mgr. Ivana Balnerová

učitelka

balnerova.ivana@skolahaj.cz

Vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Ostravské univerzitě. Matematiku vyučuje pomocí…

Bc. Michael Kotzur

učitel

kotzur.michael@skolahaj.cz

Vystudoval obor učitelství zeměpisu a anglického jazyka pro základní školy na Masarykově univerzitě v Brně….

Vychovatelé školní družiny

Věra Bielková

vedoucí vychovatelka ŠD

bielkova.vera@skolahaj.cz

Nemá sice vysokou školu, ale zato má dvě maturity – na pedagogické škole a obchodní akademii. Vždy se pohybovala…

Bc. Pavel Švestka

vychovatel školní družiny

svestka.pavel@skolahaj.cz

Vystudoval Sociální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracoval několik let s dětmi se speciálními…

Mgr. Filip Neklapil

učitel, vychovatel školní družiny

neklapil.filip@skolahaj.cz

Absolvoval studium na střední průmyslové škole v Krnově, obor mechanik seřizovač. Po neúspěšném studiu…

Asistenti pedagoga

Markéta Sofková

asistentka pedagoga

sofkova.marketa@skolahaj.cz

Vystudovala Sportovní gymnázium v Ostravě a dále pokračovala na Vyšší odborné škole…

Jana Mlčochová

asistentka pedagoga

mlcochova.jana@skolahaj.cz

Vystudovala výtvarný obor při SPŠ stavební v Ostravě a v rámci celoživotního vzdělávání obor Vychovatel…

Marta Formánková

asistentka pedagoga

formankova.marta@skolahaj.cz

Vystudovala střední pedagogickou školu v Krnově…

Andrea Vaňková

asistentka pedagoga

vankova.andrea@skolahaj.cz

Vystudovala obor Podnikání na Střední škole služeb a podnikání v Ostravě….

Alice Koudelková

asistentka pedagoga

koudelkova.alice@skolahaj.cz

Vystudovala Vyšší odbornou školu a hotelovou školu v Opavě…