ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Pedagogický sbor

Vedení školy

Ředitelka Kontaktní email Telefonní číslo 
Mgr. Ludvíková Sylva Výchovná poradkyně reditelka@skolahaj.cz 602473170
Zástupkyně ředitelky
Mgr. Volná Hana Koordinátorka ICT volna.hana@skolahaj.cz 724784084
Zástupce ředitelky
Mgr. Suchánek Petr Metodik prevence suchanek.petr@skolahaj.cz 724381291

Pedagogičtí pracovníci

Třídní učitelé Kontaktní email
I. A          Mgr. Hubáčková Andrea hubackova.andrea@skolahaj.cz
I. B          Mgr. Balnerová Ivana balnerova.ivana@skolahaj.cz
II.            Mgr. Martínková Eva martinkova.eva@skolahaj.cz
III. A       Mgr. Zavacká Táňa zavacka.tana@skolahaj,cz
III. B       Mgr. Staňková Jana stankova.jana@skolahaj.cz
IV. A      Mgr. Prokšová Šárka proksova.sarka@skolahaj.cz
IV. B      Pauková Zdislava paukova.zdislava@skolahaj.cz
V.           Mgr. Scheeová Kateřina scheeova.katerina@skolahaj.cz
VI.          Mgr. Víchová Kamila vichova.kamila@skolahaj.cz
VII.        Mgr. Suchánek Petr suchanek.petr@skolahaj.cz
VIII.       Mgr. Latoňová Květoslava latonova.kvetoslava@skolahaj.cz
IX.          Bc. Kotzur Michael kotzur.michael@skolahaj.cz
Mgr. Dikovská Veronika dikovska.veronika@skolahaj.cz
Bc. Hulová Pavlína hulova.pavlina@skolahaj.cz
Mgr. Krzestanová Zuzana krzestanova.zuzana@skolahaj.cz
Mgr. Neklapil Filip neklapil.filip@skolahaj.cz
Bc. Ondrová Kateřina ondrova.katerina@skolahaj.cz

 

Asistenti pedagoga Kontaktní email
Bc. Juřenčáková Eva jurencakova.eva@skolahaj.cz
Koudelková Alice koudelkova.alice@skolahaj.cz
Mlčochová Jana mlcochova.jana@skolahaj.cz
Sofková Markéta sofkova.marketa@skolahaj.cz
Vaňková Andrea vankova.andrea@skolahaj.cz

 

Školní družina Kontaktní email Telefonní číslo
Bielková Věra Vedoucí školní družiny bielkova.vera@skolahaj.cz  739576110
Bc. Švestka Pavel svestka.pavel@skolahaj.cz
Mlčochová Jana mlcochova.jana@skolahaj.cz