ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Pedagogický sbor

Vedení školy

Mgr. Ondřej Hubáček

ředitel

e-mail: reditel@skolahaj.cz

Do funkce ředitele školy nastoupil v srpnu 2012. Do té doby vyučoval matematiku a tělesnou výchovu na “strojce“ v Opavě.

Mgr. Hana Volná

zástupkyně ředitele

e-mail: volna.hana@skolahaj.cz

Vystudovala učitelství pro ZŠ a učňovské školství na Přírodovědné fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.


Učitelé

Mgr. Jiřina Hrbáčová

učitelka

hrbacova.jirina@skolahaj.cz

Daleko více než studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ovlivnilo její učitelování…

Mgr. Zuzana Krzestanová

učitelka

krzestanova.zuzana@skolahaj.cz

Vystudovala učitelství pro 2.stupeň ZŠ na Ostravské univerzitě obor jazyk český a tělesná výchova. Absolvovala kurz…

Mgr. Michael Chlup

učitel

chlup.michael@skolahaj.cz

Pochází z Kanady, kde žil 23 let. Vystudoval pedagogickou fakultu Wollongong University v Austrálii obor Učitelství pro…

Mgr. Sylva Ludvíková

učitelka

ludvikova.sylva@skolahaj.cz

Vystudovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ…

Mgr. Anna Stromská

učitelka

stromska.anna@skolahaj.cz

Vystudovala učitelství pro ZŠ a SŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity s aprobací geografie a chemie…

Mgr. Anna Palovská

učitelka

palovska.anna@skolahaj.cz

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ…

Mgr. Šárka Prokšová

učitelka

proksova.sarka@skolahaj.cz

Vystudovala obor učitelství 1. stupně  na Pedagogické fakultě v Ostravě…

Mgr. Petr Suchánek

učitel

suchanek.petr@skolahaj.cz

Je absolventem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, specializačního studia pro vykonávání činnosti…

Mgr. Květoslava Latoňová

učitelka

latonova.kvetoslava@skolahaj.cz

Květoslava Latoňová je absolventkou Pedagické fakulty v Ostravě, obor matematika – biologie pro 2. a 3. stupeň…

Mgr. Táňa Zavacká

učitelka

zavacka.tana@skolahaj.cz

Vystudovala obor učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě v Ostravě…

Mgr. Jana Galová

učitelka

galova.jana@skolahaj.cz

Vystudovala učitelství pro SŠ na Filozofické fakultě Ostravské univerzity se zaměřením na český…

Mgr. Pavlína Loňková

učitelka

lonkova.pavlina@skolahaj.cz

Více než studium na PdF Ostravské univerzity ji okouzlil absolvovaný kurz kritického myšlení (RWCT), který dal…

Mgr. Veronika Dikovská

učitelka

dikovska.veronika@skolahaj.cz

Práce s dětmi je jejím koníčkem. Baví ji objevovat a zkoušet nové trendy a možnosti ve výuce. Vystudovala obor Učitelství pro …

Mgr. Lucie Štrychová

učitelka

strychova.lucie@skolahaj.cz

Vystudovala učitelství pro SŠ, obor německý jazyk – základy společenských věd, na FF Ostravské univerzity…

Mgr. Veronika Zavadilová

učitelka

zavadilova.veronika@skolahaj.cz

Vystudovala učitelství biologie a geografie na Ostravské univerzitě…


Vychovatelky

Věra Bielková

vychovatelka školní družiny

bielkova.vera@skolahaj.cz

Nemá sice vysokou školu, ale zato má dvě maturity – na pedagogické škole a obchodní akademii. Vždy se pohybovala…

Marta Formánková

vedoucí vychovatelka ŠD

formankova.marta@skolahaj.cz

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Krnově se specializací tělesná výchova. Od ukončení studia pracuje…

Jana Mlčochová

vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga

mlcochova.jana@skolahaj.cz

Vystudovala výtvarný obor při SPŠ stavební v Ostravě a v rámci celoživotního vzdělávání obor Vychovatel…

Asistenti pedagoga

Markéta Sofková

asistentka pedagoga

sofkova.marketa@skolahaj.cz

Vystudovala Sportovní gymnázium v Ostravě a dále pokračovala na Vyšší odborné škole…