ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

HAJETO

 

Při Základní škole Háj ve Slezsku působí již řadu let Sdružení rodičů a přátel dětí s názvem HAJETO. Snahou našeho sdružení je pomoci vedení školy, pedagogům, a hlavně našim dětem v jejich působení ve škole, ale i mimo ni. Výbor sdružení má vlastní samostatný program a snaží se spolupracovat se školou dle její potřeby. Zabývá se financováním potřeb dětí ve škole i mimo ni. Nejdůležitější činností sdružení je pořádání mimoškolních zájmových aktivit a akcí nejrůznějšího druhu.

Konkrétně z činnosti sdružení uvádíme:

  •  pořádání kulturních akcí – jako je již tradiční Školní ples nápaditých témat, Den dětí s bohatým programem, aj.
  • sdružení přispívá na školní aktivity tam, kde není v možnostech vedení školy najít mechanismy k financování specifických potřeb (např. příspěvek na lyžařský kurz, jízdné na sportovní utkání, potřebné sportovní či jiné vybavení školy, příspěvky na potřeby akcí pořádaných školou),
  • vyhledávání a vypracování grantů a žádostí o sponzoring
  • finanční i faktická spolupráce na vybavení školy,
  • spolupodílení se na diskuzi, týkající se fungování dětí ve škole, jejich chování, prospěchu, sociálních vazeb atd.

Všemi těmito aktivitami bychom chtěli přispět k tomu, aby školní prostředí bylo místem, kam děti chodí rády a kde je čeká nejen učení a získávání informací, ale i vzájemné setkávání, budování přátelských vztahů (nejen mezi dětmi samotnými, ale i učiteli a rodiči) a v neposlední řadě aktivně a zajímavě strávený volný čas.

Složení výboru Sdružení rodičů a přítel dětí – HAJETO

Funkce Jméno E-mail
Předseda: Radmila Richterová hajeto@email.cz
Místopředseda: Kateřina Suská
Hospodář: Veronika Trojanová
Členové výboru
Petra Holcová, Jana Grydilová, Martina Raszková, Lenka Hrubá, Martina Černá, Alice Koudelková, Kamila Bedravová

 

Členem Sdružení může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a programem Sdružení. Člen má právo aktivně se podílet na činnosti Sdružení, volit a být volen do orgánu Sdružení, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů. Je povinen dodržovat ustanovení stanov Sdružení.

 

Dokumenty