ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

HAJETO

Při Základní škole Háj ve Slezsku působí již řadu let Sdružení rodičů a přátel dětí s názvem HAJETO. Snahou našeho sdružení je pomoci vedení školy, pedagogům a hlavně našim dětem v jejich působení ve škole, ale i mimo ni. Výbor sdružení má vlastní samostatný program a snaží se spolupracovat se školou dle její potřeby. Zabývá se financováním potřeb dětí ve škole i mimo ni. Nejdůležitější činností sdružení je pořádání mimoškolních zájmových aktivit a akcí nejrůznějšího druhu.

Konkrétně z činnosti sdružení uvádíme:

 •  pořádání kulturních akcí –  Školní ples, Dětský maškarní ples, oslava Dne dětí
 • sdružení přispívá na školní aktivity tam, kde není v možnostech vedení školy najít mechanismy k financování specifických potřeb (např. příspěvek na lyžařský kurz, jízdné na sportovní utkání, potřebné sportovní či jiné vybavení školy, příspěvky na potřeby akcí pořádaných školou),
 • vyhledávání a vypracování grantů a žádostí o sponzoring
 • finanční i faktická spolupráce na vybavení školy,
 • spolupodílení se na diskuzi, týkající se fungování dětí ve škole, jejich chování, prospěchu, sociálních vazeb atd.

Všemi těmito aktivitami bychom chtěli přispět k tomu, aby školní prostředí bylo místem, kam děti chodí rády a kde je čeká nejen učení a získávání informací, ale i vzájemné setkávání, budování přátelských vztahů (nejen mezi dětmi samotnými, ale i učiteli a rodiči) a v neposlední řadě aktivně a zajímavě strávený volný čas.

Složení výboru Sdružení rodičů a přítel dětí – HAJETO

Funkce: Jméno E-mail:
Předseda: Kateřina Matějová ark.matejova@seznam.cz
Místopředseda: Eva Vytisková vytiskova@trakcereal.cz
Místopředseda:
Místopředseda:
Členové výboru
 • 1. třída –
 • 2. třída –
 • 3. třída – Barbora Sivková
 • 4. třída – Adam Žídek a Carina Cornejo, Martin Pochyla
 • 5. třída – Kateřina Matějová, Zuzana Mučková, Jaroslav Trnčák
 • 6. třída – Tereza Suchánková, Ivona Trojková, Lucie Trojková
 • 7. třída – Petra Bernátová
 • 8. třída – Eva Výtisková
 • 9. třída –

Členem Sdružení může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a programem Sdružení. Člen má právo aktivně se podílet na činnosti Sdružení, volit a být volen do orgánu Sdružení, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů. Je povinen dodržovat ustanovení stanov Sdružení.

Dokumenty