ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Pomáháme školám k úspěchu

V roce 2017 se nám podařilo zapojit do projektu Čtenářské školy, což byl podprojekt projektu Pomáháme školám k úspěchu. Tento projekt nám pomáhal ve škole rozvíjet oblast čtenářské gramotnosti, kterou jsme s učitelským týmem vyspecifikovali jako významnou pro rozvoj naší školy. Tento projekt ale skončil a celý projekt Pomáháme školám k úspěchu, jehož zadavatelem je rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových The Kellner Family Foundation, prošel reorganizací a transformací.

Vizí projektu jsou školy, kde

  • se každý žák učí naplno a s radostí a své učení si řídí;
  • každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu;
  • panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

S touto vizí snad v prostředí, kde se vzdělává, nejde nesouznít, proto jsme do tohoto projektu podali přihlášku a jsme potěšeni, že naše přihláška byla mezi vybranými. My tak můžeme být i nadále podporovanou školou v tomto projektu, můžeme spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti s učitelskými špičkami v rámci naší republiky a můžeme v rámci tohoto projektu pracovat na dalším zkvalitňování naší výuky.
V aktuálním návrhu projektu bude podpora spočívat zejména v:

  • poskytování vzdělávacích, informačních, osvětových, servisních a agenturních služeb,
  • podpoře vzdělávacích, společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí přispívajících k všestrannému rozvoji osobnosti,
  • poskytování finanční i nefinanční podpory základním a středním školám včetně jejich pedagogických i nepedagogických pracovníků,
  • zajištění hodnocení, auditů a výzkumných šetření na školách,
  • podpoře výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání včetně vývoje metodických postupů,
  • a v dalších činnostech a službách směřujících k podpoře vzdělávání a zlepšování kvality výuky a prostředí na základních a středních školách.