ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Zápis do první třídy

Zápis do 1. třídy vloni přinesl několik novinek. Tou největší byla změna termínu, druhou pak možnost vybrat si konkrétní čas. Po zápise pak čekala předškoláčky i rodiče sada 3 společných adaptačních setkání.


DATUM ZÁPISU

Vzhledem ke změně školského zákona proběhl zápis do první třídy pro šk. rok 2017/2018 v pondělí 10. dubna 2017.


VÝBĚR ČASU

Rezervační systém byl spuštěn v pondělí 27. 3. v 18 hodin.

Informaci o vybraném čase si, prosím, poznačte.

Pokud Vám přijde vhod návod, jak si čas rezervovat, klikněte na následující obrázek:

Pokud víte, že žádáte o odklad, a dítě se zápisu fyzicky účastnit nebude, není třeba si konkrétní čas rezervovat. Registraci časů ukončíme ve čtvrtek 6. dubna 2017. Pokud jste se nestihli zapsat, zapomněli jste svůj čas či máte nějaké nejasnosti nebo dotazy, kontaktujte Mgr. Pavlínu Loňkovou, která má organizaci zápisu na starost: lonkova.pavlina@skolahaj.cz.


CO S SEBOU K ZÁPISU

Určitě nachystejte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců. Kromě toho budete potřebovat další dokumenty. Těmi jsou vyplněná Žádost o přijetí žáka a Zápisní list – ke stažení a přímému vyplnění nabízíme zde:

Oba dokumenty budou také v tištěné podobě k dispozici ve školkách i ve škole.


ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud ani šestileté dítě není dostatečně vyspělé a zralé pro školní výuku (tělesně nebo duševně), může jeho zákonný zástupce požádat v době zápisu dítěte písemně o odklad. V případě školní nezralosti je třeba přiložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny) a doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa. Třetím dokumentem je pak vyplněná Žádost o odklad školní docházky –  ke stažení a přímému vyplnění zde:

Pokud váháte, zda o odklad požádat, doporučujeme konzultovat tuto situaci v mateřské škole, kterou Vaše dítě navštěvuje a z důvodu velkého vytížení školských poradenských zařízení doporučujeme včasné objednání.