ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Zápis do první třídy

Vzhledem ke změně školského zákona proběhne zápis do první třídy pro šk. rok 2018/2019 v dubnu 2018 pro všechny děti, které ke dni 31. 8. 2018 dovrší šesti let věku.

Pokud ani šestileté dítě není dostatečně vyspělé a zralé pro školní výuku (tělesně nebo duševně), může jeho zákonný zástupce požádat v době zápisu dítěte písemně o odklad. V případě školní nezralosti je třeba přiložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny) a doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud váháte, zda o odklad požádat, doporučujeme konzultovat tuto situaci v mateřské škole, kterou Vaše dítě navštěvuje a z důvodu velkého vytížení školských poradenských zařízení doporučujeme včasné objednání.

Přesný termín zápisu bude oznámen s předstihem, stejně jako schůzka s rodiči předškoláků, kterou opět plánujeme realizovat před zápisem. Tato schůzka má usnadnit rodičům orientaci v oblasti školní zralosti a zápisu k povinné školní docházce.

Dokumenty potřebné k zápisu do 1. třídy naleznete v průběhu března v elektronické podobě na této stránce a dále budou v tištěné podobě k dispozici ve školkách i ve škole.