ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Zápis do první třídy

středa 15. dubna 2020

K zápisu do 1. třídy zveme všechny děti, které ke dni 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku.  V doprovodu rodičů Vás budeme čekat ve středu 15. dubna 2020.

Ve čtvrtek 12.3. 2020 od 16:00 proběhne schůzka s rodiči předškoláků.


Čas zápisu si rezervujete s předstihem. (rezervace zatím není funkční, o spuštění Vás budeme informovat)
PRO REZERVACI ČASU KLIKNĚTE ZDE.


KTERÝCH DĚTÍ SE ZÁPIS TÝKÁ?

 • řádný termín pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
 • termín pro děti, které v loňském školním roce uplatnily odklad povinné školní docházky
 • rodiče “přiměřeně duševně a tělesně vyspělých” mladších dětí mohou dle zákona zažádat o “předčasné zaškolení”
  – pokud dítě dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2020, zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ) (např. pedagogicko-psychologické poradny)
  – pokud dítě dosáhne věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021, zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ i odborného lékaře (např. pediatra)

CO SI S SEBOU K ZÁPISU MÁME PŘINÉST?

Dokumenty můžete vyplnit a stáhnout zde v elektronické podobě (a následně vytisknout doma) nebo je získáte v tištěné podobě ve školkách i ve škole.


JAK BUDE ZÁPIS V NAŠÍ ŠKOLE PROBÍHAT?

 • Z pohodlí domova si elektronicky rezervujete čas zápisu.
 • Prvním krokem bude kontrola platných dokumentů a krátké administrativní zastavení.
 • Vybraná paní učitelka pak dítě spolu s rodiči zavede do třídy, kde proběhne asi 20 min rozhovor nad připravenými úkoly.
 • Paní učitelka ústně shrne rodičům, co během povídání s dítětem pozorovala.
 • Děti mohou využít naši ranní družinu, kde budou připraveny jednoduché hry i hračky.

NA CO SE S DĚTMI MŮŽETE PŘEDEM NACHYSTAT?

Pro nástup do školy je důležitá tzv. školní zralost. Pro dítě samotné, rodiče i pro školu je důležité, že dítě:

 • není závislé na pomoci druhých a dokáže se v sebeobslužných činnostech spolehnout samo na sebe
  (WC a hygiena, oblékání a obouvání, přizpůsobení novému prostředí)
 • je schopné vydržet u práce a soustředit se na ni, dokáže udržovat pořádek, po skončení činnosti uklidit hračky
 • ovládá své emoce a sociálně zvládá obvyklé situace
 • aby se mohlo naučit číst, psát a počítat, dokáže:
  • určit první a poslední hlásku ve slově
  • orientuje se v tabulce 3×3, určí nahoře uprostřed, vlevo dole
  • zrakem odliší shody a rozdíly
  • napočítá předměty do 10, určí více, stejně a méně
  • určí základní barvy a geometrické tvary
  • správně drží tužku
  • obtáhne i napodobí zadaný tvar (uvolňovací cviky ruky)

JAK SI REZERVOVAT PŘESNÝ ČAS ZÁPISU?

 • Na celý zápis si vyhraďte alespoň 60 minut ve svém denním harmonogramu. Je to jedinečná událost a předčasný spěch by jí mohl ubrat na důležitosti.
 • Konkrétní čas zápisu si vyberte na odkaze, který zveřejníme výše.

CO OBNÁŠÍ ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

Pokud šestileté dítě není dostatečně vyspělé a zralé pro školní výuku (tělesně nebo duševně), může jeho zákonný zástupce požádat v době zápisu dítěte písemně o odklad. V případě školní nezralosti je třeba přiložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud budete o odklad povinné školní docházky žádat, je třeba kromě zápisního listu a žádosti o přijetí odevzdat také vyplněnou:

Pokud váháte, zda o odklad požádat, doporučujeme konzultovat tuto situaci v mateřské škole, kterou Vaše dítě navštěvuje, a z důvodu velkého vytížení školských poradenských zařízení doporučujeme včasné objednání.

___________________________________________________

INFORMACE OÚ HÁJ VE SLEZSKU PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

informace

____________________________________________________