ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Zápis k povinné školní docházce 2024

ZÁPIS – pondělí 15. dubna 2024

K zápisu do 1. třídy srdečně zveme všechny děti, které ke dni 31. 8. 2024 dovrší 6 let věku.  V doprovodu rodičů Vás budeme čekat v pondělí 15. dubna 2024.

 

 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ OD ŠK. R. 2024/25

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ (zde)


JAK ZAPSAT DÍTĚ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE NA NAŠÍ ŠKOLE

 

 • Video návod najdete zde  Návod byl vytvořen v minulých letech. Všechny informace platí, pouze zápis dětí neproběhne na sekretariátě, ale ve třídách.

 

 • Vyplňte formulář na odkazu výše (žádost o přijetí)
 • Po odeslání formuláře máte možnost si vybrat termín, kdy s dítětem přijdete na zápis do školy.
 • Pokud do školy přijdete s dítětem a dokumenty nám přinesete, zvolte termín, který Vám vyhovuje.
 • Po vybrání termínu se Vám zobrazí potvrzovací obrazovka a také Vám přijde potvrzovací e-mail (na adresu, kterou jste zadali do formuláře).
 • Na potvrzovací obrazovce nebo v e-mailu klepněte na odkaz Stáhněte si prosím žádost o přijetí, tím stáhnete do počítače předvyplněnou žádost.
 • Vyplňte zbývající informace (elektronicky nebo vytiskněte a dopište ručně), podepište.
 • S potřebnými dokumenty se dostavte na do školy v termínu, který jste vybrali jako termín Vašeho zápisu nebo je zašlete do školy.

Varianty zaslání:

 • Do datové schránky školy (adresa: 965mk8s),
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (na adresu: moravcova.vendula@skolahaj.cz),
 • poštou na adresu Školní 90, Háj ve Slezsku, 747 92 (rozhodující je datum podání na poštu).

 

CO JE TEDY NUTNÉ K ZÁPISU S SEBOU PŘINÉST (PŘILOŽIT)?

    • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy (vygeneruje se po vyplnění formuláře, je nutné dovyplnit)
    • rodný list dítěte (při zasílání dokumentů stačí prostá kopie)
    • občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce) (při zasílání dokumentů stačí prostá kopie)

Pokud máte problém s tiskem, můžete si připravit žádost v počítači, poslat ji před zápisem na adresu moravcova.vendula@skolahaj.cz a v termínu zápisu Vám ji ve škole vytiskneme a vy ji podepíšete.


V případě dotazů či komplikací kontaktujte ředitelku školy na e-mailu reditelka@skolahaj.cz. Kontaktujte nás i v případě, že Vám nevyhovují volné termíny, máte potíže s vyplněním přihlášek apod.


KTERÝCH DĚTÍ SE ZÁPIS TÝKÁ?

 • řádný termín pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
 • termín pro děti, které v loňském školním roce uplatnily odklad povinné školní docházky
 • rodiče „přiměřeně duševně a tělesně vyspělých“ mladších dětí mohou dle zákona zažádat o „předčasné zaškolení“
  – pokud dítě dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2024, zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ) (např. pedagogicko-psychologické poradny)
  – pokud dítě dosáhne věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025, zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ i odborného lékaře (např. pediatra)

JAK BUDE ZÁPIS V NAŠÍ ŠKOLE PROBÍHAT?

 • Z pohodlí domova si elektronicky rezervujete čas zápisu a vyplníte Žádost o přijetí.
 • Ve škole bude prvním krokem kontrola platných dokumentů a krátké administrativní zastavení.
 • Vybraná paní učitelka pak dítě spolu s rodiči zavede do třídy, kde proběhne asi 20 min rozhovor nad připravenými úkoly.
 • Paní učitelka ústně shrne rodičům, co během povídání s dítětem pozorovala.
 • Děti mohou využít naši ranní družinu, kde budou připraveny jednoduché hry i hračky.

NA CO SE S DĚTMI MŮŽETE PŘEDEM NACHYSTAT?

Pro nástup do školy je důležitá tzv. školní zralost. Pro dítě samotné, rodiče i pro školu je důležité, že dítě:

 • není závislé na pomoci druhých a dokáže se v sebeobslužných činnostech spolehnout samo na sebe
  (WC a hygiena, oblékání a obouvání, přizpůsobení novému prostředí)
 • je schopné vydržet u práce a soustředit se na ni, dokáže udržovat pořádek, po skončení činnosti uklidit hračky
 • ovládá své emoce a sociálně zvládá obvyklé situace
 • aby se mohlo naučit číst, psát a počítat, dokáže:
  • určit první a poslední hlásku ve slově
  • orientuje se v tabulce 3×3, určí nahoře uprostřed, vlevo dole
  • zrakem odliší shody a rozdíly
  • napočítá předměty do 10, určí více, stejně a méně
  • určí základní barvy a geometrické tvary
  • správně drží tužku
  • obtáhne i napodobí zadaný tvar (uvolňovací cviky ruky)

CO OBNÁŠÍ ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

Pokud šestileté dítě není dostatečně vyspělé a zralé pro školní výuku (tělesně nebo duševně), může jeho zákonný zástupce požádat v době zápisu dítěte písemně o odklad. V případě školní nezralosti je třeba přiložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud budete o odklad povinné školní docházky žádat, je třeba kromě dokumentů k zápisu odevzdat také vyplněnou Žádost o odklad povinné školní docházky.

___________________________________________________

INFORMACE OÚ HÁJ VE SLEZSKU PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ