ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Rozhodnutí o přijetí žáků

Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí žáků do prvního ročníku základního vzdělávání od 1. září 2022. Vyhověno bylo všem podaným žádostem. Rozhodnutí ředitele je zveřejněno na úřední desce a také na stránce o zápisu k povinné školní docházce.