ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Příspěvky z rubriky Projekty

Dalším projektovým dnem jsme zahájili kapitolu Povolání z učiva prvouky. První hodinu jsme přemýšleli, která povolání jsou důležitější a která méně. Diskuze byla bouřlivá, děti mezi sebou vášnivě argumentovaly. Nakonec jsme se shodli na tom, že každá práce je důležitá a že nejlepší je taková, která je udělaná poctivě a s radostí. Pak se třetí třída proměnila ve velkou cukrářskou […]
Celý článek
Ptáte se, kdo jsou Ježíškova vnoučata? Odpověď na tuto otázku bychom našli na vlnách Českého rozhlasu – Dvojky. Jde o projekt, ve kterém lidé plní přání dědečků a babiček z domovů pro seniory. V letošním roce šlo o druhý ročník a podle počtu splněných přání  mohou být tvůrci projektů spokojení. Už se jich podařilo splnit 18 000. A kde se Ježíškova vnoučata vzala v […]
Celý článek
Na naší škole probíhá projekt 9. třídy – Pojďme rozzářit školu barvami. Tento měsíc proběhl strašidelný den. Děti měly za úkol si obléct různé strašidelné kostýmy. Všechny třídy nižšího stupně si připravily krásná vystoupení, vyzdobily si třídy krásnými obrázky. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další barevný den, který bude s tematikou Vánoc. Deváťáci
Celý článek
Poslední krásné podzimní dny si prvňáčci užili ve středu 14.11. při svém projektovém dnu, kdy se pokusili vnímat les a přírodu postupně všemi smysly, hledat krásná místa, přírodniny a neopakovatelné zážitky. Do školy si přinesli svou oblíbenou plyšovou hračku a formou  dramatizace jí sdělili, co by jí chtěli v lese ukázat, na co se v lese těší, čeho se mohou […]
Celý článek
V naší třídní hře si pilnou prací a domácím čtením knih třeťáci vysloužili další projektový den. Tentokrát jsme zvolily téma Česká republika a její státní symboly. Děti pracovaly ve skupinách vždy 25 minut na jednom stanovišti. A co bylo náplní jejich práce? Četly text o české hymně a hledaly důležité informace o jejích autorech. Na základě přečteného textu vysvětlovaly, co […]
Celý článek
Druhá třída se během dvou posledních měsíců zapojila do mezinárodního projektu Les ve škole, který zaštiťuje vzdělávací centrum TEREZA (https://lesveskole.cz/cz) . Na začátku jsme dostali do třídy dopis od domácích skřítků, kteří se pomocí kouzelného atlasu ocitli v lese. Žádali nás, abychom jim pomohli. Měli jsme s druháčky za úkol zjistit toho o lese co nejvíc. Každé dítě se stalo odborníkem na jedno […]
Celý článek
Učivo o starověkém Řecku zakončili žáci 6. ročníku praktickými dílnami. A bylo z čeho vybírat. Někteří si vyzkoušeli namalovat a ozdobit amforu, vytvořit mozaiku, složit báseň, a dokonce i řečnit. Jiní vymýšleli nápisy v řecké abecedě nebo zhotovovali první řecké mapy. Při přípravě řecké hostiny se už každý těšil na ochutnávku tradičního řeckého salátu. Olympijské hry byly zahájeny modlitbou a […]
Celý článek
Při hlasování o námětu na další projektový den druháci rozhodli, že si tentokrát budeme povídat o zvířatech. Ale ouha. Když jsem se začala na výuku připravovat, materiálů přibývalo a tolik zajímavých informací nešlo vměstnat do jednoho dne. A tak nám vznikla týdenní tématická výuka, jejíž podobu ovlivňovaly i děti. Během výuky četly texty, které se lišily náročností i formou. Pracovali […]
Celý článek
Druháčci pojali anglosaský svátek Halloween jako příležitost číst a tvořit s Malou čarodějnicí. Seznámili jsme se s příběhem Malé čarodějnice, počítali čarodějné příklady a slovní úlohy a pak jsme vymýšleli čarodějný lektvar. Na závěr projektového dne jsme vyzkoušeli pokus s vodou a olejem. V čarodějném tvoření budeme pokračovat i v zítřejší výtvarce. Jiřina Hrbáčová  
Celý článek
Dne 25. 10. si žáci třetího a čtvrtého ročníku užili netradiční hodinu anglického jazyka na téma Halloween. Na začátku hodiny si někteří připomněli, co Halloween znamená a jiní získali základní informace o tomto svátku. Všichni se ale dozvěděli zajímavosti, které tento svátek skýtá. Poté se naučili novou slovní zásobu, kterou Halloween obsahuje. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých […]
Celý článek