ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Příspěvky z rubriky Projekty

V naší třídní hře si pilnou prací a domácím čtením knih třeťáci vysloužili další projektový den. Tentokrát jsme zvolily téma Česká republika a její státní symboly. Děti pracovaly ve skupinách vždy 25 minut na jednom stanovišti. A co bylo náplní jejich práce? Četly text o české hymně a hledaly důležité informace o jejích autorech. Na základě přečteného textu vysvětlovaly, co […]
Celý článek
Druhá třída se během dvou posledních měsíců zapojila do mezinárodního projektu Les ve škole, který zaštiťuje vzdělávací centrum TEREZA (https://lesveskole.cz/cz) . Na začátku jsme dostali do třídy dopis od domácích skřítků, kteří se pomocí kouzelného atlasu ocitli v lese. Žádali nás, abychom jim pomohli. Měli jsme s druháčky za úkol zjistit toho o lese co nejvíc. Každé dítě se stalo odborníkem na jedno […]
Celý článek
Učivo o starověkém Řecku zakončili žáci 6. ročníku praktickými dílnami. A bylo z čeho vybírat. Někteří si vyzkoušeli namalovat a ozdobit amforu, vytvořit mozaiku, složit báseň, a dokonce i řečnit. Jiní vymýšleli nápisy v řecké abecedě nebo zhotovovali první řecké mapy. Při přípravě řecké hostiny se už každý těšil na ochutnávku tradičního řeckého salátu. Olympijské hry byly zahájeny modlitbou a […]
Celý článek
Při hlasování o námětu na další projektový den druháci rozhodli, že si tentokrát budeme povídat o zvířatech. Ale ouha. Když jsem se začala na výuku připravovat, materiálů přibývalo a tolik zajímavých informací nešlo vměstnat do jednoho dne. A tak nám vznikla týdenní tématická výuka, jejíž podobu ovlivňovaly i děti. Během výuky četly texty, které se lišily náročností i formou. Pracovali […]
Celý článek
Druháčci pojali anglosaský svátek Halloween jako příležitost číst a tvořit s Malou čarodějnicí. Seznámili jsme se s příběhem Malé čarodějnice, počítali čarodějné příklady a slovní úlohy a pak jsme vymýšleli čarodějný lektvar. Na závěr projektového dne jsme vyzkoušeli pokus s vodou a olejem. V čarodějném tvoření budeme pokračovat i v zítřejší výtvarce. Jiřina Hrbáčová  
Celý článek
Dne 25. 10. si žáci třetího a čtvrtého ročníku užili netradiční hodinu anglického jazyka na téma Halloween. Na začátku hodiny si někteří připomněli, co Halloween znamená a jiní získali základní informace o tomto svátku. Všichni se ale dozvěděli zajímavosti, které tento svátek skýtá. Poté se naučili novou slovní zásobu, kterou Halloween obsahuje. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých […]
Celý článek
Je nám ctí, že jsme se mohli jako jedna z mála škol v České republice stát součástí projektu “Čtenářské školy”. Celý projekt odborně garantuje čtenářský tým projektu Pomáháme školám k úspěchu a organizačně a finančně ho zabezpečuje o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu na základě zadání i financování od rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových – The Kellner Family Foundation. Posláním […]
Celý článek
Ve dnech 19.6.  – 23. 6. 2017 se na naší škole již podruhé odehrál kurz s rodilým mluvčím  – Američanem, Matthewem Lee. Kurz  byl velice přínosný.  Zařadili jsme zde žáky  převážně z 6. ročníku a několik sedmáků, tedy mladší žáky než minulý rok. Proto jsme se trochu obávali reakce dětí. Přesto kurz předčil naše očekávání a lektor si děti svou bezprostředností okamžitě získal. Matthew […]
Celý článek
Celý týden se ve čtvrté třídě nesl v duchu poznávání místa, které všichni dobře známe. Na začátku týdne jsem žákům neprozradila, co budeme probírat, ale museli si na to přijít samostatně pomocí různých indicií. Po uhodnutí jsem si ukázali, kde naše obec leží, z jakých částí se skládá a jaká zde máme přírodní bohatství. Důležité bylo rovněž seznámení se správou […]
Celý článek
Vážení rodiče a žáci, naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být“ – jedná se o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která […]
Celý článek