ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Třeťáci si „vysloužili“ další projektový den

V naší třídní hře si pilnou prací a domácím čtením knih třeťáci vysloužili další projektový den. Tentokrát jsme zvolily téma Česká republika a její státní symboly.

Děti pracovaly ve skupinách vždy 25 minut na jednom stanovišti. A co bylo náplní jejich práce?

Četly text o české hymně a hledaly důležité informace o jejích autorech. Na základě přečteného textu vysvětlovaly, co znamenají některá již zastaralá slova v hymně.

Na druhém stanovišti se seznámily s dalšími třemi státními symboly – vlajkou prezidenta republiky a velkým a malým státním znakem. Práce s mapou a zapisování informací do slepé mapy byl úkol na dalším stanovišti. Pro třeťáky to byl úkol nesnadný, ale zajímavý. S jeho zvládnutím dětem pomohla studentka Jana, která je v naší třídě na praxi. Poslední stanoviště bylo výtvarné. Na něm si děti obkreslily podle šablony mapu ČR a pak ji vystřihly. Mapu jsme si schovali na další práci a s „vystřiženou“ republikou jsme na poslední hodinu vyrazili do parku. Díky krásně zbarveným podzimním listům a lepicí pásce děti vytvořily dílka, která jsme na jeden den zanechali zavěšené v parku snad pro potěchu všem procházejícím. Kdo je v parku neviděl, může se podívat na fotky v přiložené fotogalerii.

Jiřina Hrbáčová, Jana Mlčochová