ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Třeťáci na obecním úřadě

Co tady všechno děláte? Jak vypadá kancelář pana starosty? Můžeme se podívat na půdu? Tyto a mnohé další otázky padaly během exkurze třeťáků na obecním úřadě v Háji ve Slezsku. Exkurze byla součástí učiva o obci. Toto téma jsme s dětmi probírali a návštěva obecního úřadu byla pro děti zajímavým obohacením.

V zasedací místnosti zastupitelstva obce nás přivítal pan místostarosta, který nám povyprávěl o chodu obecního úřadu i o obci samotné. Poté nás přišel pozdravit i pan starosta, který nám pak ukázal svou kancelář a obřadní síň. S paní Smolkovou jsme prošli jednotlivé odbory. Všude nás mile přivítali a všichni dětem ochotně vysvětlili, co je náplní jejich práce.

Chtěla bych vyjádřit velké poděkování všem zaměstnancům obecního úřadu za jejich vstřícnost i za čas, který dětem věnovali.

Mgr. Jiřina Hrbáčová