ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Příspěvky z rubriky Oznámení

Na základě podaných žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání bylo vyhověno uchazečům s uvedenými čísly. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno 30. 4. 2020 a lze proti němu podat odvolání do 15 dnů. Žádosti o odklad budou vyřízeny v zákonem daných termínech (po doplnění všech potřebných náležitostí).
Celý článek
Vážení rodiče, přátelé, přejeme Vám pohodové léto. Užijte si dovolené, Vaše děti ať naberou dostatek sil, abychom se ve škole mohli opět sejít ve zdraví na začátku září. V průběhu prázdnin bude škola pro veřejnost uzavřena, úřední hodiny budou v následujících dnech (vždy v čase 8:00 – 14:00 hod.): 15. 7., 29. 7., 19. 8., 26. 8., 30. 8. 2019.
Celý článek
Naše obec informuje zejména rodiče předškoláků: Zastupitelstvo obce Háj ve Slezsku při projednávání rozpočtu obce na rok 2019 schválilo příspěvek ve výši 5.000,- na každého žáka, který nastoupí a bude navštěvovat 1. třídu Základní školy Háj ve Slezsku ve školním roce 2019 – 20. V současné době se zpracovávají pravidla pro poskytování příspěvku, o kterých budou rodiče žáků s dostatečným […]
Celý článek
K zápisu do 1. třídy zveme všechny děti, které ke dni 31. 8. 2019 dovrší 6 let věku. V doprovodu rodičů Vás budeme čekat ve středu 10. dubna 2019. Více informací najdete v sekci STUDIUM – ZÁPIS. Ve středu 27. 2. 2019 od 16:00 proběhne schůzka s rodiči předškoláků. Tato schůzka má usnadnit rodičům orientaci v oblasti školní zralosti a zápisu k povinné […]
Celý článek
Vážení rodiče, v měsíci lednu nebudou ve školní družině pracovat výtvarné kroužky. Neuskuteční se ani anglický klub pro 1. a 2. třídu. Jejich činnost bude zahájena v měsíci únoru. Za ŠD M.Formánková
Celý článek
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze závažných organizačních a technických důvodů vyhlašuji pro žáky školy volný den v termínech 3. 1., 4. 1. a 31. 1. 2019. Výuka v tento den pro žáky tedy probíhat nebude. V případě zájmu ze stran rodičů jsme připraveni zajistit […]
Celý článek
Vážení rodiče, milí žáci, dovolujeme si Vás informovat, že školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018. Pro žáky druhých až devátých tříd začne školní rok v 8:00 v sále základní školy. (Konec v 10:35, tedy po 3. vyučovací hodině.) Slavnostní zahájení pro prvňáčky bude probíhat od 9:00. Využijte prosím boční vchod školy (přes šatny 1. stupně), ve […]
Celý článek
Vzhledem k tomu, že se k volbě nedostavila třetina oprávněných voličů, je druhé kolo volby podle čl. II. odst. 7 Volebního řádu školské rady Základní školy Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace neplatné. Podle zákona č. 561/2004 Sb., o o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 167 odst. 5 ředitel […]
Celý článek
Vzhledem k tomu, že se prvního kola volby z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků nezúčastnila potřebná  třetina oprávněných voličů, dle volebního řádu školské rady je volba neplatná. Vypisuji tedy druhé kolo volby, které se bude konat již ve čtvrtek 28. 6. 2018. Mgr. Ondřej Hubáček
Celý článek