ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Příspěvky z rubriky Oznámení

Vyplněním přihlášky na následujících odkazech můžete přihlásit Vaše děti do nabízených kempů:   Sportovní kemp pro žáky 1. – 3. tříd (termín: 10. – 14. 7. 2023, organizace Ondřej Hubáček, Zuzana Krzestanová): ZDE se přihlásíte na Sportovní kemp     Čarodějnický kemp pro žáky 1. – 5. třídy (termín 24. – 28. 7. 2023, organizace Pavel Švestka, Milan Sosna): přihlášky ZDE. ZDE se […]
Celý článek
Školní družina pořádá v termínu 24. – 28. 7. 2023 čarodějnický kemp pod vedením Pavla Švestky a Milana Sosny. Do kempu se od 16. 5. 2023 mohou hlásit žáci 1. – 5. tříd.
Celý článek
Školní družina pořádá v termínu 14. – 18. 8. 2023 taneční kemp pod vedením Zuzany Krzestanové a Markéty Sofkové. Do kempu se od 16. 5. 2023 mohou hlásit žáci 1. – 5. tříd.
Celý článek
Školní družina pořádá v termínu 10. – 14. 7. 2023 sportovní kemp pod vedením Ondřeje Hubáčka a Zuzany Krzestanové. Do kempu se od 16. 5. 2023 mohou hlásit žáci 1. – 3. tříd.
Celý článek
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a […]
Celý článek
Zahájení nového školního roku proběhne pro všechny žáky krom prvňáčků ve čtvrtek 1. 9. v 7:50 v budově ZŠ. Žáci budou mít pouze třídnickou hodinu se svými třídními učiteli. Konec bude po této hodině v 8:35. Družina bude hned od 1. 9. v provozu. Slavnostní zahájení pro žáky 1. třídy a jejich rodiče bude následovat 1. 9. v 9:00 hod. […]
Celý článek
Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí žáků do prvního ročníku základního vzdělávání od 1. září 2022. Vyhověno bylo všem podaným žádostem. Rozhodnutí ředitele je zveřejněno na úřední desce a také na stránce o zápisu k povinné školní docházce.
Celý článek
Na základě podaných žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání bylo vyhověno uchazečům s uvedenými čísly. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno 30. 4. 2020 a lze proti němu podat odvolání do 15 dnů. Žádosti o odklad budou vyřízeny v zákonem daných termínech (po doplnění všech potřebných náležitostí).
Celý článek
Vážení rodiče, přátelé, přejeme Vám pohodové léto. Užijte si dovolené, Vaše děti ať naberou dostatek sil, abychom se ve škole mohli opět sejít ve zdraví na začátku září. V průběhu prázdnin bude škola pro veřejnost uzavřena, úřední hodiny budou v následujících dnech (vždy v čase 8:00 – 14:00 hod.): 15. 7., 29. 7., 19. 8., 26. 8., 30. 8. 2019.
Celý článek
Naše obec informuje zejména rodiče předškoláků: Zastupitelstvo obce Háj ve Slezsku při projednávání rozpočtu obce na rok 2019 schválilo příspěvek ve výši 5.000,- na každého žáka, který nastoupí a bude navštěvovat 1. třídu Základní školy Háj ve Slezsku ve školním roce 2019 – 20. V současné době se zpracovávají pravidla pro poskytování příspěvku, o kterých budou rodiče žáků s dostatečným […]
Celý článek