ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Zahájení školního roku 2022/23

Zahájení nového školního roku proběhne pro všechny žáky krom prvňáčků ve čtvrtek 1. 9. v 7:50 v budově ZŠ. Žáci budou mít pouze třídnickou hodinu se svými třídními učiteli. Konec bude po této hodině v 8:35. Družina bude hned od 1. 9. v provozu.

Slavnostní zahájení pro žáky 1. třídy a jejich rodiče bude následovat 1. 9. v 9:00 hod. také v budově školy.

V pátek 2. 9. budou mít všichni žáci třídnické hodiny, končit budou v 11:30 žáci 1. – 5. tř., ve 12:30 pak žáci 6. – 9. tř.

 

 

Školní jídelna oznamuje:

Všichni žáci, kteří se v loňském školním roce stravovali, jsou od 2. září 2022 opět ke stravování přihlášeni. Odhlášky můžete provést přes webové stránky: www.strava.cz

Žáci, kteří chtějí oběd již 1. září 2022 se musí přihlásit individuálně přes webové stránky nebo telefonicky (553773002).

Opět připomínám rodičům, aby nezapomínali odhlašovat děti z obědů v době jejich nepřítomnosti ve škole, aby k částce obědů za potraviny nemuseli platit i mzdové a režijní náklady = +43,- Kč za každý oběd.

Za ŠJ při MŠ Háj ve Slezsku
Dagmar Moravcová