ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Příspěvky z rubriky Exkurze

Československá obec legionářská připravila pro naše žáky výlet s názvem Po stopách Jana Kubiše. Žáci vstoupili do jednotlivých bunkrů, dozvěděli se, jakou úlohu bunkry plnily, jak se v nich žilo a mnoho dalších zajímavých informací. Děkujeme, že jsme mohli propojit tento zajímavý výlet s výukou dějepisu. Zuzana Krzestanová  
Celý článek
„Teda….to jsme si tu naši exkurzi pěkně naplánovali!“ ozývalo se mezi čtvrťáky. Cíl: příjemně chladné 14 stupňové Zbrašovské aragonitové jeskyně a quest v Hranicích. (Quest neboli hledačka je cesta, zábava, poučení i poklad).  A to už jsme autobusem pádili za našimi věrnými studeneckými parťáky, abychom  společně  vyrazili směr Teplice nad Bečvou. V autobuse zavládlo již známé štěbetání opět shledaných parťáků. Před […]
Celý článek
Třeťáci se vydali objevovat historii do Slezského zemského muzea v Opavě. Takže už vědí: –  jaká řemesla byla kdysi na vesnici nejčastější, – že kovář nejen koval podkovy, ale i trhal zuby, – název řemeslníka, který vyráběl či opravoval sedla (sedlář) – jaké materiály se používaly jako krytina střech domů aj. Protože po stopách minulosti teď putujeme v hodinách prvouky, mohly […]
Celý článek
Co tady všechno děláte? Jak vypadá kancelář pana starosty? Můžeme se podívat na půdu? Tyto a mnohé další otázky padaly během exkurze třeťáků na obecním úřadě v Háji ve Slezsku. Exkurze byla součástí učiva o obci. Toto téma jsme s dětmi probírali a návštěva obecního úřadu byla pro děti zajímavým obohacením. V zasedací místnosti zastupitelstva obce nás přivítal pan místostarosta, […]
Celý článek
V pátek 11. 5. se naši deváťáci zúčastnili exkurze v sádrovcovém lomu v Kobeřicích, který jako jediný v Česku nabízí možnost se podívat do srdce lomu. Žáci velmi ochotně prozkoumali úlomky sádrovce, kde se snažili najít různé zkameněliny organismů. To jim ovšem nestačilo, proto nás následně zaměstnanec lomu provedl procesem výroby sádry. Cestu z Háje ve Slezsku do Kobeřic a […]
Celý článek
Žáci 8. a 9. třídy se v pondělí 7. 5. vydali po stopách holocaustu a navštívili polský koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau. Zde se na vlastní kůži přesvědčili, k čemu zde docházelo. Celá prohlídka byla komentována česky mluvícím průvodcem, jehož poutavý výklad přibližoval konkrétní příběhy vězňů, průběh transportů, každodenní boj o přežití v táboře a dokresloval tak celkovou atmosféru „továrny na smrt“. Ke konci […]
Celý článek
Petra Bezruče uctívá celé Slezsko jako svého největšího básníka. O jeho velikosti, která se nevyznačovala množstvím napsaných děl, ale především velikostí srdce, se v pondělí 30. dubna přesvědčili žáci 8. ročníku při návštěvě Památníku Petra Bezruče v Opavě. Kromě zajímavých exponátů a zachovalých předmětů slavného buditele doplňoval výstavu výklad paní průvodkyně, která povzbuzovala žáky k pozornosti, neboť na konci celého […]
Celý článek
Žáci 9. třídy strávili dopoledne na přírodovědné exkurzi v Geologickém pavilonu Vysoké školy báňské v Ostravě. Věnovali se prohlídce sbírek minerálu a nerostů a jejich praktickému určováni. Ověřili si a rozšířli své znalosti z hodin přírodopisu. Petr Suchánek
Celý článek
Co se slíbí, to se má splnit. Jako odměnu za různá předvánoční kulturní vystoupení jsme si s žáky 8. a 9. třídy slílbili, že budeme pokračovat v tradici exkurzí do Ostravy. Letošní první únorový den se tak trochu pod maskou delších jednodenních pololetnich prázdnin nesl v duchu exkurze do Katedrály Božského Spasitele v centru Ostravy, kde jsme prostřednictvím skvěle komentované […]
Celý článek
Dnes si žáci 4. a 5. třídy vychutnali návštěvu nedalekého planetária v Ostravě. I když počasí vybízelo spíše k pobytu na sluníčku, i tak nám vůbec nevadilo strávit odpoledne pod hvězdnou oblohou. Po usazení v kopuli planetária nás pan průvodce seznámil s celým vesmírem a především s naší sluneční soustavou. Pohled na hvězdy a planety byl vskutku nezapomenutelným zážitkem. Poté […]
Celý článek