ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

V srdci slezského barda

Petra Bezruče uctívá celé Slezsko jako svého největšího básníka. O jeho velikosti, která se nevyznačovala množstvím napsaných děl, ale především velikostí srdce, se v pondělí 30. dubna přesvědčili žáci 8. ročníku při návštěvě Památníku Petra Bezruče v Opavě. Kromě zajímavých exponátů a zachovalých předmětů slavného buditele doplňoval výstavu výklad paní průvodkyně, která povzbuzovala žáky k pozornosti, neboť na konci celého edukačního programu vyplňovali pracovní listy s úkoly. Asi nejvíce žáky zaujal hlas Petra Bezruče z dobové nahrávky z roku 1954, z níž žáci vyvozovali básníkův smysl pro humor a cestovatelského ducha. Žáci nakonec vyzdvihli Bezručovo sociální cítění a uvědomili si, do jaké míry je jeho život spjat s jejich obcí a krajem, ve kterém žijí.

Mgr. Jana Galová