ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

V sobotu 28. 4. 2018 se na Ostré hůrce uskutečnilo pietní setkání

V sobotním krásně slunečném dopoledni se sjížděli na Ostré hůrce slavnostně oblečení háječané, ale také hosté z Opavy, zástupci Armády ČR i Matice Slezské. Přišli uctít památku zakladatelů odboje, popravených v době 2. světové války.
Od této události uplynulo letos 75 let, proto měla slavnostní charakter a byl na ni přizván Smíšený hájecký pěvecký sbor a zpěváčci ze školní družiny.
Vystoupení dětí a jejich repertoár slezského folklóru všechny přítomné velice potěšil. Byli dojati z  poslechu slezského nářečí i radostného projevu dětí.
Dětem, ale i rodičům, kteří se sobotního dopoledne zúčastnili, děkujeme za spolupráci.                               Za ŠD M. Formánková