ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Koncepce školy

I. Vize

Vybudovat moderní školské zařízení s profesionálním pedagogickým týmem, které bude nabízet svým žákům kvalitní vzdělávání jako přípravu pro další život, ale také možnost kvalitního využití volného času.

II. Cíle

 1. Modernizace výuky s důrazem na žáka a nabídka širokého spektra volnočasových aktivit pro žáky.
 2. Odborné a profesní zajištění zaměstnanců, rozvoj lidských zdrojů s důrazem na kvalitu.
 3. Modernizace materiálního zajištění učeben.
 4. Modernizace vybavení pedagogických pracovníků, modernizace učebních pomůcek.
 5. Obnovení image školy a zlepšení prezentace činnosti školy na veřejnosti.
 6. Obnovení a zlepšení vztahů školy s žáky, rodiči, sdruženími a subjekty v obci.

 

Jednotlivé strategie pro dosažení cílů jsou rozděleny do následujících oblastí:

 • Výchovně-vzdělávací oblast
 • Personální oblast
 • Materiálně technická oblast
 • Vztah s veřejností, ostatními subjekty, image školy
 • Ekonomické zajištění a hospodaření

Plnění dílčích cílů a úspěšnost strategií jejich plnění je pravidelně průběžně vyhodnocována vedením školy a také konzultována se zřizovatelem při účasti ředitele školy na jednáních rady obce.