ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Po stopách Jana Kubiše

Československá obec legionářská připravila pro naše žáky výlet s názvem Po stopách Jana Kubiše. Žáci vstoupili do jednotlivých bunkrů, dozvěděli se, jakou úlohu bunkry plnily, jak se v nich žilo a mnoho dalších zajímavých informací. Děkujeme, že jsme mohli propojit tento zajímavý výlet s výukou dějepisu.
Zuzana Krzestanová