ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

PĚVECKÁ SOUTĚŽ VE ŠKOLNÍ DRUŽNĚ

Pěvěcká soutěž pro děti ze školní družiny k družině patří tak, jako ke škole zvonění. Neobešla by se bez odborné poroty, kterou tradičně představují paní učitelky z 1. stupně. I letos to byly paní učitelky Mgr. Jiřina Hrbáčová a Veronika Dikovská.
Soutěžících se přihlásilo 18, z toho bylo 10 prvňáčků. To nás obzvlášť potěšilo.
Zpěváčci zpívali koledy a umístili se takto:
Kategorie 1.-2. třída
  1. místo-Ondřej Temr a Ema Hašková
  2. místo-Vilém Rozkošný, Alžběta Kimplová a Antonín Dluhoš
  3. místo-Mikuláš Halfar, Petr Mácha a Hana Brusová
Kategorie 3.-5. třída
  1. místo-Eliška Galová, Sofie Čermáková, Sofie Trojanová,Amálie Stuchlíková a Eliška Výtisková

Všem vítězům blahopřejeme a porotě děkujeme za skvělou spolupráci.

Za ŠD Marta Formánková