ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Žáci 6.A na exkurzi ve Slezské tvorbě

V předvánočním čase navštívili šesťáci Slezskou tvorbu, aby se nejen naladili na Vánoce, ale aby se podívali, jakým procesem musí baňka projít, než si ji pověsíme na stromeček. Prošli jsme celou výrobou od úvodního foukání až po konečné zdobení. Na závěr jsme si sami v kreativní dílně vyzkoušeli zdobení baněk.

Zuzana Krzestanová