ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Měsíční archív: Prosinec 2019

Jménem všech zaměstnanců školy si Vám dovoluji popřát klidné a pohodové prožití Vánočních svátků, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce. Mgr. Ondřej Hubáček
Celý článek
Dne 19. 12. 2019 se po obědě ve školní družině objevila velká kopa balíčků. Že by to byl Ježíšek? Po zpívání koled začaly děti dárky rozbalovat a hrát si s novými hračkami. Za ŠD M. Formánková
Celý článek
V předvánočním čase navštívili šesťáci Slezskou tvorbu, aby se nejen naladili na Vánoce, ale aby se podívali, jakým procesem musí baňka projít, než si ji pověsíme na stromeček. Prošli jsme celou výrobou od úvodního foukání až po konečné zdobení. Na závěr jsme si sami v kreativní dílně vyzkoušeli zdobení baněk. Zuzana Krzestanová
Celý článek
Pěvěcká soutěž pro děti ze školní družiny k družině patří tak, jako ke škole zvonění. Neobešla by se bez odborné poroty, kterou tradičně představují paní učitelky z 1. stupně. I letos to byly paní učitelky Mgr. Jiřina Hrbáčová a Veronika Dikovská. Soutěžících se přihlásilo 18, z toho bylo 10 prvňáčků. To nás obzvlášť potěšilo. Zpěváčci zpívali koledy a umístili se […]
Celý článek
Československá obec legionářská připravila pro naše žáky výlet s názvem Po stopách Jana Kubiše. Žáci vstoupili do jednotlivých bunkrů, dozvěděli se, jakou úlohu bunkry plnily, jak se v nich žilo a mnoho dalších zajímavých informací. Děkujeme, že jsme mohli propojit tento zajímavý výlet s výukou dějepisu. Zuzana Krzestanová  
Celý článek
Pestrou sportovní sezonu roku 2019 jsme zakončili tradiční školní soutěží ve skoku vysokém. Dvacet žáků šestých až devátých tříd soutěžilo v několika kategoriích. Nejlepšího výkonu a osobního rekordu dosáhl Tobiáš Gratke – 160 cm. Doufáme, že i příští rok 2020 bude opět sportovně úspěšný. Přejeme našim žákům hodně sportovních a osobních úspěchů. Zuzana Krzestanová Petr Suchánek
Celý článek
V sobotu 30. 11. 2019 byl v naší obci rozsvícen vánoční strom. K slavnostní atmosféře zahájení adventu přispěly i kroužky školní družiny. Za ŠD M. Formánková  
Celý článek
I naše škola dodržuje české tradice, proto k nám do školy v pátek 6. prosince dorazil Mikuláš. Mikuláše a jeho čertů se nemuseli bát všichni žáci. Hodné děti byly odměněny andělskou čokoládou. Aby to zlobivcům nebylo líto, museli si odměnu zasloužit. Proto si s čerty zazpívali koledy nebo si rychle vzpomněli na básničku či říkanku. Děkujeme Mikuláši a těšíme se […]
Celý článek
Naše povídání o 17. listopadu 1989 v hodinách vlastivědy jsme završili v pondělí 18.11. projektovým dnem. Tomu však předcházela práce na tabuli, kdy děti měli pomocí hesel zapsat vše, co je k danému tématu napadá (pracovali na základě vyprávění a zhlédnutí krátkého dokumentu) a také si měly zahrát na moderátora, který vyzpovídal rodinné příslušníky. Žáci tyto rozhovory (zpovědi) prezentovali dětem […]
Celý článek