ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Deváťáci na VŠB

Žáci 9. třídy strávili dopoledne na přírodovědné exkurzi v Geologickém pavilonu Vysoké školy báňské v Ostravě. Věnovali se prohlídce sbírek minerálu a nerostů a jejich praktickému určováni. Ověřili si a rozšířli své znalosti z hodin přírodopisu.

Petr Suchánek