ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Příspěvky z rubriky Oznámení

Vážení rodiče, v měsíci lednu nebudou ve školní družině pracovat výtvarné kroužky. Neuskuteční se ani anglický klub pro 1. a 2. třídu. Jejich činnost bude zahájena v měsíci únoru. Za ŠD M.Formánková
Celý článek
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze závažných organizačních a technických důvodů vyhlašuji pro žáky školy volný den v termínech 3. 1., 4. 1. a 31. 1. 2019. Výuka v tento den pro žáky tedy probíhat nebude. V případě zájmu ze stran rodičů jsme připraveni zajistit […]
Celý článek
Vážení rodiče, milí žáci, dovolujeme si Vás informovat, že školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018. Pro žáky druhých až devátých tříd začne školní rok v 8:00 v sále základní školy. (Konec v 10:35, tedy po 3. vyučovací hodině.) Slavnostní zahájení pro prvňáčky bude probíhat od 9:00. Využijte prosím boční vchod školy (přes šatny 1. stupně), ve […]
Celý článek
Vzhledem k tomu, že se k volbě nedostavila třetina oprávněných voličů, je druhé kolo volby podle čl. II. odst. 7 Volebního řádu školské rady Základní školy Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace neplatné. Podle zákona č. 561/2004 Sb., o o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 167 odst. 5 ředitel […]
Celý článek
Vzhledem k tomu, že se prvního kola volby z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků nezúčastnila potřebná  třetina oprávněných voličů, dle volebního řádu školské rady je volba neplatná. Vypisuji tedy druhé kolo volby, které se bude konat již ve čtvrtek 28. 6. 2018. Mgr. Ondřej Hubáček
Celý článek
Přijďte na badmintonový turnaj. Mgr. Petr Suchánek
Celý článek
Ředitel Základní školy Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace oznamuje, že 25. 6. 2018 se budou konat volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Volba z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhne v budově Základní školy Háj ve Slezsku od 13:30 do 16:00 hodin. Více informací o školské radě a […]
Celý článek
Milí rodiče a budoucí prvňáčci, srdečně Vás všechny zveme na připravované kurzy, které proběhnou v naší škole ve třech termínech. Těšíme se na Vás!
Celý článek