ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Výsledky 2. kola voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

Vzhledem k tomu, že se k volbě nedostavila třetina oprávněných voličů, je druhé kolo volby podle čl. II. odst. 7 Volebního řádu školské rady Základní školy Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace neplatné.
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 167 odst. 5 ředitel Základní školy Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace jmenuje za členy školské rady Základní školy Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Ing. Martina Pochylu, Ph.D. a Ing. Petru Bernátovou.
Mgr. Ondřej Hubáček