ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Certifikát Lesní třídy

Několikatýdenní práce 2. třídy v projektu Les ve škole byla korunována úspěchem. Po odeslání ukázek prací a fotografií z činností ve třídě i v lese získala druhá třída Certifikát Lesní třídy. Moc děkuji všem dětem za aktivní zapojení!

J. Hrbáčová