ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Pro rodiče předškoláků

Naše obec informuje zejména rodiče předškoláků:
Zastupitelstvo obce Háj ve Slezsku při projednávání rozpočtu obce na rok 2019 schválilo příspěvek ve výši 5.000,- na každého žáka, který nastoupí a bude navštěvovat 1. třídu Základní školy Háj ve Slezsku ve školním roce 2019 – 20. V současné době se zpracovávají pravidla pro poskytování příspěvku, o kterých budou rodiče žáků s dostatečným předstihem před zápisem informováni způsobem v obci obvyklým. Více informací můžete získat na obecním úřadě nabo na obecních stránkách.
Další informace zde: