ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Volby do školské rady – 2. kolo

Vzhledem k tomu, že se prvního kola volby z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků nezúčastnila potřebná  třetina oprávněných voličů, dle volebního řádu školské rady je volba neplatná. Vypisuji tedy druhé kolo volby, které se bude konat již ve čtvrtek 28. 6. 2018.
Mgr. Ondřej Hubáček