ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Želva, liška, bobr aneb povídání o zvířatech

Při hlasování o námětu na další projektový den druháci rozhodli, že si tentokrát budeme povídat o zvířatech. Ale ouha. Když jsem se začala na výuku připravovat, materiálů přibývalo a tolik zajímavých informací nešlo vměstnat do jednoho dne. A tak nám vznikla týdenní tématická výuka, jejíž podobu ovlivňovaly i děti.

Během výuky četly texty, které se lišily náročností i formou. Pracovali jsem s básněmi, s texty z encyklopedií i s grafy. Dozvěděli jsme se, že lišky štěkají, že rorýsi spí v letu i jak si bobři staví své hrady. Pozorovali jsme křečka, kterého donesl Kubík, i Honzíkovu želvu. Začali jsme vytvářet karty do našeho atlasu zvířat.

Děti pracují se zaujetím a tak v tématické výuce budeme pokračovat ještě v příštím týdnu. S údivem nad úžasnými schopnostmi zvířat i rozmanitostí přírody tak dospějeme až ke Dni Země. Byla bych moc ráda, kdyby tyto dva týdny tématické výuky přispěly ke vzbuzení zájmu o životní prostředí a jeho ochranu.

J. Hrbáčová