ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Den Země u Poštovního rybníku Děhylov

Ve čtvrtek 12. dubna byl pro žáky vyššího stupně uspořádán Den Země. Letos jsme se vypravili na břeh Poštovního rybníku v Děhylově, který je chráněným územím. Tady nás už očekával pan Kubačka z Natura Opava. Nejen, že si žáci vyslechli zajímavý výklad o ochraně životního prostředí a přirozeném životě v rybníku, ale i prakticky si ověřili, co v Poštovním rybníku žije. Žáci vyšších ročníků pracovali i v přírodopisné laboratoři s mikroskopy a sledovali film s enviromentální tématikou. Celý den se vydařil a vše podtrhlo i krásné počasí.
Mgr. Latoňová