ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Týdenní projekt „Háj ve Slezsku – místo, kde žiji“

Celý týden se ve čtvrté třídě nesl v duchu poznávání místa, které všichni dobře známe. Na začátku týdne jsem žákům neprozradila, co budeme probírat, ale museli si na to přijít samostatně pomocí různých indicií. Po uhodnutí jsem si ukázali, kde naše obec leží, z jakých částí se skládá a jaká zde máme přírodní bohatství. Důležité bylo rovněž seznámení se správou obce a jejím znakem. Vysvětlili jsme si jeho symboliku a pokusili se ho výtvarně zpracovat. Druhý projektový den jsme se přesunuli do dávných dob Háje a dozvěděli se spoustu zajímavostí z historie obce. Například jak a kdy obec vznikla, kdy do ní byla zavedena elektřina, jak zasáhla do života obce 1. a 2. světová válka i že se název obce několikrát změnil – od Háje přes Svobodu až po současný název Háj ve Slezsku. V rámci poznávání naší historie jsme nesměli opomenout slavné rodáky a to Vladislava Vančuru, Františka Dohnálka a Antonína Vaška, otce Petra Bezruče. Pomocí matematických přesmyček jsme hádali jejich povolání a na fotografiích jsme si ukázali jejich významné památníky. S žáky jsme také zavítali na krásnou výstavu v Dohnálkově vile, kde jsme hádali, na co se které předměty používaly, kolik kilogramů vážila dobová žehlička, i která místa se nachází na starých fotografiích. Připomněli jsme si taktéž tradice, které se v naší obci udržují, ale i ty, na které se už dávno zapomnělo. Za zmínku stojí tradiční selské svatby, přástky či svatojánské ohně. Naše poznávání jsme zakončili vlastivědnou vycházkou po významných místech obce a vyplněním pracovní listu, kde jsme zúročili nabyté vědomosti. Celý týden jsme si  náramně užili a spoustu nového se dozvěděli.

Mgr. Anna Palovská