ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Čarodějný projektový den ve druhé třídě

Druháčci pojali anglosaský svátek Halloween jako příležitost číst a tvořit s Malou čarodějnicí. Seznámili jsme se s příběhem Malé čarodějnice, počítali čarodějné příklady a slovní úlohy a pak jsme vymýšleli čarodějný lektvar. Na závěr projektového dne jsme vyzkoušeli pokus s vodou a olejem. V čarodějném tvoření budeme pokračovat i v zítřejší výtvarce.

Jiřina Hrbáčová