ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Pochod 1.A k bunkru podle QR kódů

Ve čtvrtek 5. 5. jsme vyšli na pochodové cvičení po stopách QR kódů. Rozdělili jsme se na tři skupiny a každá dostala do ruky iPad. Hned za školou u stromu jsme uviděli první list s QR kódem. Namířili jsme iPadem na list a uviděli jsme úkol a informace, kudy máme jít dál. Cestou jsme našli dalších pět listů s QR kódem a úkoly. Slunce nám svítilo a celý Háj byl krásně rozkvetlý. Šli jsme kolem památníků Petra Bezruče a Vladislava Vančury, objevili jsme velký bunkr, pohráli jsme si na hřišti, a dokonce kolem nás proletěl vzdušný vír a rozfoukal nám kartičky s aktivitami. A tak jsme si zahráli navíc „chytačku“ a „hledačku“.
Pochoďák se vydařil a my se těšíme na další.
Žáci I. A