ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Projektové dny ruštiny na Ostravské univerzitě

Také 8. třída si jela v pátek vyzkoušet své znalosti ruštiny na Katedru slavistiky Ostravské univerzity v rámci projektových dnů. Tentokrát byl program více zaměřen na soutěže, což bylo sportovně založeným osmákům jako šité na míru. Formou prezentací a soutěží si rozšířili slovní zásobu z oblasti zvířat celého světa.

Opět měly děti možnost ochutnat pravý ruský čaj připravený v klasickém samovaru, ruské sušky a sladkosti a odnést si krásné suvenýry a pochvalu od organizátorů.

K. Scheeová