ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Projektové dny ruštiny na Ostravské univerzitě

9. třída završila své tříleté úsilí studia ruštiny jako druhého jazyka na projektových dnech Katedry slavistiky na Ostravské univerzitě. Tamější pedagogové a studenti rusistiky si pro nás připravili projektový den, kde si mohli ruštináři při různých aktivitách ověřit nejen své jazykové znalosti, ale také ochutnat pravý ruský čaj připravený v klasickém samovaru, ruské sušky a sladkosti a odnést si krásné suvenýry a pochvalu od organizátorů.

K. Scheeová