ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Adaptační kurz 5. třídy

Ve dnech 26. a 27. září se i pátá třída vydala na adaptační kurz do RS Bílá Holubice, jehož náplní bylo mimo jiné posílit vztahy ve třídě a stmelit kolektiv. Část programu nám zařídily paní lektorky z Centra inkluze, o zbytek se postaral náš pedagogický doprovod. Čekaly nás hry na posílení důvěry, hledali a pojmenovávali jsme naše slabé a silné stránky a plnili různé další zajímavé úkoly. Prozkoumali jsme okolní les, vydali se na pěší výlet až do Davidova mlýna a navštívili jsme i malé muzeum břidlice. Oba dny byly plné nevšedních zážitků a každý z nás si to užil po svém. Zážitků máme nepočítaně…

 

Kurz byl realizován s podporou Moravskoslezského kraje v rámci projektu Není to v Háji. (dotační program „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017“)