ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Listopadový projekt Před oponou, za oponou…

 

Listopad byl třetím měsícem, ve kterém jsme protínali naše učení s jedním vybraným tématem. Projektové téma připomnělo uplynutí 100 let od smrti Františka Ženíška, autora první opony Národního divadla, stejně tak naráželo na státní svátek 17.11., tedy na Den boje studentů za svobodu a demokracii. Obě opony, jak ta divadelní, tak ta politická „železná“ byly inspirací k celoškolnímu projektu „Před oponou, za oponou…“

V hodinách výtvarné a pracovní výchovy jsme vytvářeli loutky typických divadelních postav. Nejen v sedmé třídě ovládly výtvarnou výchovu divadelní masky. V historii jsme připomněli vznik divadla, jehož kořeny sahají až do starověkého Řecka, mluvili jsme také o historických listopadových událostech z roku 1939 a 1989. Tyto události pro nás shrnuli v hodinách občanské výchovy šesťáci, kteří svou koláží také přispěli k výzdobě patra 2. stupně.

Slohová a literární výchova nabídla možnost prozkoumání pojmů spojených s divadlem. Čtvrťáci do svých slohových prací popisovali loutky, které si sami vytvořili zmnoha různých materiálů. Ohledávali jsme také drama jako samostatný literární žánr, tvořili a studovali scénáře, prozkoumávali různé divadelní pracovní pozice a taky své pocity při „hře v roli“. Osmáci si dokonce připravili pro děti z 1. stupně divadelní program, v němž své mladší spolužáky seznámili právě s divadelními profesemi a dokonce jim zahráli část z Moliérova Lakomce. Páťáci natočili krátký film s vlastním scénářem o stavu deštných pralesů v Indonézii. Díky kouzlům, které na divadle fungují, se u třeťáků v originálních kulisách potkala Tři prasátka s Káťou a Škubánkem, ve druhé třídě se na mnoha matracích snažila usnout Princezna na hrášku a prvňáčky nadchla improvizovaná pohádka s klasickými loutkami, které následně využívali pro svou vlastní tvorbu.

Ani matematika nezůstala pozadu, v deváté třídě vládly divadelně zaměřené slovní úlohy, které vycházely z konkrétních údajů Slezského divadla v Opavě.

Do projektu krásně zapadlo i divadelní představení naší družiny, které 1. Prosince v sále školy měsíční listopadový projekt uzavřelo.

Výstupy, které jsme vytvářeli, jsme tentokrát nejen použili jako výzdobu našich chodeb a tříd, ale hodně jsme je také fotili a točili. Naši tematickou práci připomínáme nejen souhrnem fotografií, ale také ve videu.

Měsíc prosinec se tradičně nese ve znamení adventu a blížících se Vánoc a na leden už chystáme další společné aktivity, které protneme napříč třídami i předměty.

Pavlína Loňková