ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Měsíční archív: Říjen 2016

Ve dnech 26. a 27. září se i pátá třída vydala na adaptační kurz do RS Bílá Holubice, jehož náplní bylo mimo jiné posílit vztahy ve třídě a stmelit kolektiv. Část programu nám zařídily paní lektorky z Centra inkluze, o zbytek se postaral náš pedagogický doprovod. Čekaly nás hry na posílení důvěry, hledali a pojmenovávali jsme naše slabé a silné […]
Celý článek
V pondělí 10. října naše třída vyrazila na adaptační kurz do Mokřinek u Vítkova. Cesta uběhla rychle. Po ubytování v rekreačním středisku Bílá Holubice si nás převzaly pracovnice Centra inkluze a začali jsme pracovat na zlepšování vztahů ve třídě. Formou her a různých aktivit jsme se učili naslouchat druhým, domlouvat se, spolupracovat, pomáhat si, dodržovat dohodnutá pravidla, dokázat říct svůj […]
Celý článek