ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Adaptační kurz 8. třídy

V pondělí 10. října naše třída vyrazila na adaptační kurz do Mokřinek u Vítkova. Cesta uběhla rychle. Po ubytování v rekreačním středisku Bílá Holubice si nás převzaly pracovnice Centra inkluze a začali jsme pracovat na zlepšování vztahů ve třídě. Formou her a různých aktivit jsme se učili naslouchat druhým, domlouvat se, spolupracovat, pomáhat si, dodržovat dohodnutá pravidla, dokázat říct svůj názor, obhájit jej a další činnosti důležité k souhře kolektivu. Zbyl nám čas i na zábavu, večerní diskotéku a druhý den na malý výlet na Davidův Mlýn. I když nám moc nepřálo počasí, nechtělo se nám vracet domů. Moc děkujeme i paní učitelce Krzestanové, která nás doprovázela jako druhý vyučující.
Mgr. Květoslava Latoňová

Kurz byl realizován s podporou Moravskoslezského kraje v rámci projektu Není to v Háji. (dotační program „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017“)