ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Adaptační kurz 6. třídy

Dne 19. a 20 září naše šestá třída vyrazila na adaptační kurz do rekreačního střediska Bílá Holubice do Mokřinek u Vítkova.
Počasí nám skutečně první den příliš nepřálo, proto jsme ho strávili na chatě, kde děti kreslili, tvořili a při jedné z mnoha her, měli možnost prokázat, jak si dokážou vzájemně pomoci a být k sobě empatičtí. Následovaly další aktivity, během nichž, se žáci učili spolu komunikovat, lépe si vzájemně rozumět a vycházet spolu, hledat společná řešení a spolupracovat. Odpoledne nás čekala náročná bojovka ve formě sbírání tropických zvířat v lese. Taktéž zbyl čas i na večerní program plný zábavy. Druhý den jsme podnikli menší výlet na Davidův Mlýn. Věříme, že žákům tento pobyt přinesl nejen nové zážitky, ale že touto cestou mohli snadněji a příjemněji navázat nová přátelství. I přes nepřízeň počasí jsme si celé dva dny zcela užili. Poděkování patří taktéž paní vychovatelce Janě Mlčochové, která nás celé dva dny trpělivě doprovázela.

Kurz byl realizován s podporou Moravskoslezského kraje v rámci projektu Není to v Háji. (dotační program „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017“)

Mgr. Bohdana Konečná